Hướng dẫn miễn, công nhận điểm, rút học phần

Hướng dẫn miễn, công nhận điểm, rút học phần

SV khóa 43 được bố trí học cố định một số học phần trong học kỳ 1, 2017-2018. Tuy nhiên, một số SV đã hoàn thành một hoặc toàn bộ các học phần này ở những chương trình đào tạo khác.

Căn cứ Quyết định số 5624/QĐ-ĐHCT ngày 20/10/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ về việc Qui định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy;

Căn cứ Qui định về công tác học vụ đang áp dụng, Trường hướng dẫn các SV khóa 43 có nhu cầu miễn, công nhận điểm, rút  học phần như sau:

1. SV có nhu cầu phải làm “Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm M” (đối với các trường hợp có các loại chứng chỉ)hoặc “Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần” (đối với các trường hợp đã hoàn thành học phần trong một chương trình đào tạo khác) theo mẫu.

2SV nộp đơn và các loại giấy tờ có liên quan cho CVHT để được xem xét và ký duyệt. Thời gian thực hiện từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/9/2017.

3. CVHT tập hợp nhu cầu của SV trong lớp trình Tổ Xét miễn và công nhận điểm học phần (Tổ xét miễn) của đơn vị xét duyệt chấp thuận. Tổ Xét miễn trình lãnh đạo đơn vị ký duyệt và chuyển “Biên bản xét miễn và công nhận điểm học phần” của đơn vị cho Phòng Đào tạo trước ngày 13/10/2017.

4. Phòng Tài vụ sẽ thực hiện hoàn trả học phí số tín chỉ được miễn hoặc công nhận điểm (đối với các ngành có thu học phí) theo lớp thông qua đại diện được ủy quyền, từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017.

5. Đối với SV có nhu cầu rút học phần viết đơn theo mẫu trình CVHT duyệt, nộp đơn trực tiếp tại Phòng Đào tạo để được giải quyết trước ngày 29/9/2017 (SV sẽ không được hoàn phần học phí đối với các học phần xin rút).

» Tải tập tin

Thư viện - Kho dụng cụ

 

THƯ VIỆN BỘ MÔN

 

I. Giới thiệu chung

             Thư viện Bộ môn nằm trong hệ thống Trung tâm học liệu của Trường Đại học Cần Thơ có quá trình hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử phát triển của Bộ môn (gồm 01 phòng lưu trữ sách, tài liệu, luận văn… Sinh viên có thể tìm đọc và mượn giáo trình và bài giảng do cán bộ Bộ môn biên soạn tại Thư viện Bộ môn.

II. Chức năng

             Thư viện Bộ môn có chức năng thông tin và thư viện, phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu Bộ môn học của Bộ môn.

            Đối tượng phục vụ:Bao gồm cán bộ, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên của Bộ môn và các Bộ môn khác có nhu cầu.

III. Nhiệm vụ

             - Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu và thông tin; xây dựng hệ thống tra cứu thông tin hiện đại, thu nhận lưu chiểu các tài liệu do Trường xuất bản, các công trình nghiên cứu Bộ môn học đã được nghiệm thu, giáo trình, tập bài giảng của cán bộ Bộ môn cũng như Trường.

             - Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tiếp cận sử dụng hiệu quả các nguồn thông tin, tài liệu có trong thư viện.

             - Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Bộ môn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao: phối hợp với các bộ môn trong việc lựa chọn, bổ sung tài liệu và triển khai các dịch vụ thông tin thư viện, phối hợp với bộ môn Tin học ứng dụng để ghi danh chứng chỉ A, B tin học.

             - Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Thư viện với Ban chủ nhiệm Bộ môn.

            Thư viện Bộ môn có chức năng thông tin và thư viện, phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu Bộ môn học của Bộ môn, quản lý phòng  máy tính công.

           - Hiện nay Thư viện Bộ môn Giáo dục Thể chất hiện đã có một số loại sách giáo trình phục vụ giảng dạy các học phần chuyên và không chuyên ngành GDTC

            - Ngoài ra còn có những luận văn của sinh viên kháo trước, sinh viên có thể đến mượn về để tham khảo

             - Hằng năm được sự đấu tư của Ngân sách nhà trường phân bổ mua thêm mới sách - giáo trình phục vụ tài liệu

 

 

KHO DỤNG CỤ BỘ MÔN 

Kho Dụng cụ Bộ môn Giáo dục Thể chất được trang bị đầy đủ các dụng cụ như Bóng chuyền, Bóng rổ, Banh đá,

 Ngoài ra còn được trang bị các dụng cụ hằng năm để phục vụ hoạt động giảng dạy và phục vụ các giải hội thao trong trường hằng năm

Hình ảnh...

 * Nhân viên phụ trách: Cô Chế Ngọc Hân

    Điện thoại liên hệ: 0982.819.569 - Email:  

 

Sinh viên có thể liên hệ mượn giáo trình, tài liệu và dụng cụ học tập trong giờ hành chính và giờ học, liên hệ trực tiếp hoặc qua điện thoại nhân viên phụ trách để được hướng dẫn cụ thể..

Lịch học Giáo dục Quốc phòng An ninh ngành GDTC

Lịch học Giáo dục Quốc phòng An ninh

LỊCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH KHÓA 43
HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018
                 

 ĐỢT

 THỜI GIAN HỌC

NGÀNH

MÃ SỐ LỚP

THỜI KHÓA BIỂU

KÝ HIỆU NHÓM LỚP

    1

Học phần 1+2:

05.9.17-10.9.17

Học phần 3:

11.9.17-17.9.17

Học phần 4:

18.9.17-24.9.17

SP.Toán+ GD. Tiểu học

1701A1+ 17X3A1

A01

520

SP. Lý

1702A1

SP.Sinh + SP. Hóa

1710A1 + 1709A1

SP. Tiếng Anh+SP. Tiếng Pháp

17X1A1 + 17X2A1

SP.Ngữ văn + Sư phạm Tin học

1717A1 + 17U8A1

SP. Lịch Sử   + SP. Địa lý

1718A1 + 1716A1

Giáo dục công dân+ Giáo dục thể chất

17X4A1+17X6A1

   2

Học phần 1+2:

25.09.17-01.10.17

Học phần 3:

02.10.17-08.10.17

Học phần 4:

09.10.17-15.10.17

Hóa học + Sinh học

1769(A1+A2) + 1794(A1+A2)

B01

740

Toán ứng dụng + Vật lý kỹ thuật

1789A1 + 17U1A1

Luật

Chính trị học

Hóa dược

1732(A1+A2+A3+A4)

17V9A1

17T3A1

   3

Học phần 1+2:

16.10.17-22.10.17

Học phần 3:

23.10.17-29.11.17

Học phần 4:

30.10.17-05.11.17

Kỹ thuật điện, điện tử

1761(A1+A2)

 

 

C01

700

Quản lý CN

1783(A1+A2)

KT Cơ điện tử+CN Kỹ thuật hóa học

17Y6(A1+A2) + 17V6(A1+A2)

KT Vật liệu

17T4A1

KT điện tử, truyền thông

17Y5(A1+A2)

   4

Học phần 1+2:

06.11.17-12.11.17

Học phần 3:

13.11.17-19.11.17

Học phần 4:

20.11.17-26.11.17

Hệ thống thông tin

1795(A1+A2)

D01

720

Công nghệ thông tin+K.thuật phần mềm

17V7(A1+A2+A3) + 1796(A1+A2)

TT&mạng máy tính+Khoa học máy tính

Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

17Y9(A1+A2) + 17Z6(A1+A2)

17Y8(A1+A2)

  

   5

Học phần 1+2:

27.11.17-03.12.17

Học phần 3:

04.12.17-10.12.17

Học phần 4:

11.12.17-17.12.17

Kỹ thuật máy tính + Triết học

17Z5(A1+A2) +17U3(A1+A2)

E01

790

Kỹ thuật cơ khí

1748(A1+A2+A3)

Kỹ thuật công trình xây dựng

Kỹ thuật công trình thủy

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

17T2(A1+A2)

17U9A1

17T1A1

Ghi chú:

Học phần Giáo dục quốc phòng – an ninh được dạy tập trung trong 3 tuần lễ, bao gồm bốn học phần (theo  thời gian cụ thể cho từng đợt như trên). Trong thời gian  này các lớp nghỉ học các học phần khác.

 + Địa điểm học: Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng An ninh, Khu Hòa An tỉnh Hậu Giang.

» Tải tập tin

» Sinh hoạt và đưa, đón sinh viên khóa 43 học GDQP-AN đợt 1 (học kỳ 1, năm học 2017 - 2018) tại Khu Hòa An