Danh sách Điểm rèn luyện học kỳ 2, năm học 2013 - 2014

Stt Mã SV Họ và tên Lớp Đơn vị Điểm RL Ghi chú
1 9107166 Dương So Ry A  TD1037A1 TD 91  
2 9107167 Nguyễn Thị Trâm Anh  TD1037A1 TD 100  
3 9107168 Trần Ngọc Ân  TD1037A1 TD 89  
4 9107171 Thạch Chươl  TD1037A1 TD 89  
5 9107173 Nguyễn Trí Cường  TD1037A1 TD 100  
6 9107174 Bùi Tuấn Danh  TD1037A1 TD 93  
7 9107179 Võ Thị Giàu  TD1037A1 TD 100  
8 9107181 Nguyễn Văn Hảo  TD1037A1 TD 89  
9 9107186 Phạm Trung Kiên  TD1037A1 TD 86  
10 9107187 Phạm Vũ Linh  TD1037A1 TD 94  
11 9107189 Nguyễn Văn Lợi  TD1037A1 TD 89  
12 9107191 Dương Văn Nặt  TD1037A1 TD 89  
13 9107194 Danh Phạm  TD1037A1 TD 88  
14 9107195 Châu Thanh Phong  TD1037A1 TD 100  
15 9107196 Nguyễn Thiện Phúc  TD1037A1 TD 82  
16 9107201 Trịnh Tấn Thanh  TD1037A1 TD 91  
17 9107202 Nguyễn Đạt Thành  TD1037A1 TD 65  
18 9107205 Lê Hoài Thương  TD1037A1 TD 100  
19 9107207 Danh Quốc Toán  TD1037A1 TD 92  
20 9107209 Dương Anh Tuấn  TD1037A1 TD 91  
21 9107211 Cao Thanh Tùng  TD1037A1 TD 82  
22 9107212 Thạch Thanh Truyền  TD1037A1 TD 91  
23 9107214 Nguyễn Văn Vương  TD1037A1 TD 95  
24 9107222 Phan Minh Cường  TD1037A1 TD 91  
25 9107225 Mai Phát Đạt  TD1037A1 TD 96  
26 9107226 Trần Tấn Đủ  TD1037A1 TD 100  
27 9107227 Triệu Trường Em  TD1037A1 TD 79  
28 9107229 Lê Phước Hải  TD1037A1 TD 91  
29 9107230 Trần Minh Hiếu  TD1037A1 TD 89  
30 9107233 Nguyễn Thị Ngọc Huyền  TD1037A1 TD 100  
31 9107236 Trần Phú Lọc  TD1037A1 TD 78  
32 9107239 Bùi Hùng Mạnh  TD1037A1 TD 89  
33 9107240 Trần Thị Kim Ngân  TD1037A1 TD 91  
34 9107241 Thạch Thị Nguyệt  TD1037A1 TD 100  
35 9107244 Chau Phốch  TD1037A1 TD 89  
36 9107245 Thái Nghi Quân  TD1037A1 TD 89  
37 9107246 Sơn Sổn  TD1037A1 TD 89  
38 9107249 Trần Quốc Thái  TD1037A1 TD 91  
39 9107253 Nguyễn Văn Thừa  TD1037A1 TD 93  
40 9107255 Nguyễn Viết Tính  TD1037A1 TD 89  
41 9107256 Đào Mai Sơn Trà  TD1037A1 TD 100  
42 9107257 Châu Minh Tuấn  TD1037A1 TD 95  
43 9107259 Trà Minh Tuấn  TD1037A1 TD 89  
44 9107261 Phạm Tấn Vĩnh  TD1037A1 TD 91  
45 9107169 Vũ Thanh Bình  TD1037A2 TD 83  
46 9107170 Nguyễn Minh Chiến  TD1037A2 TD 93  
47 9107172 Trần Văn Công  TD1037A2 TD 85  
48 9107175 Phan Quốc Duy  TD1037A2 TD 80  
49 9107178 Nguyễn Trường Em  TD1037A2 TD 100  
50 9107180 Danh Thanh Hải  TD1037A2 TD 85  
51 9107182 Nguyễn Thị Xuân Hồng  TD1037A2 TD 93  
52 9107183 Danh Hoàng Hùng  TD1037A2 TD 83  
53 9107184 Nguyễn Thanh Huy  TD1037A2 TD 90  
54 9107185 Danh Hoàng Khải  TD1037A2 TD 83  
55 9107188 Thạch Long  TD1037A2 TD 75  
56 9107192 Trần Bảo Ngọc  TD1037A2 TD 100  
57 9107193 Lê Phan Nhân  TD1037A2 TD 85  
58 9107197 Bùi Trung Quốc  TD1037A2 TD 85  
59 9107198 Thạch Tí Sơn  TD1037A2 TD 85  
60 9107199 Trần Phát Tài  TD1037A2 TD 82  
61 9107203 Nguyễn Hà Minh Thắng  TD1037A2 TD 90  
62 9107204 Danh Thiền  TD1037A2 TD 100  
63 9107206 Huỳnh Công Tín  TD1037A2 TD 98  
64 9107208 Huỳnh Hữu Trọng  TD1037A2 TD 87  
65 9107210 Phạm Minh Tuấn  TD1037A2 TD 85  
66 9107213 Chant Vorrăr  TD1037A2 TD 80  
67 9107215 Hà Quốc An  TD1037A2 TD 80  
68 9107216 Phạm Quốc Anh  TD1037A2 TD 85  
69 9107217 Thạch Phước Bền  TD1037A2 TD 85  
70 9107220 Lê Chí Công  TD1037A2 TD 88  
71 9107221 Lê Quốc Cường  TD1037A2 TD 86  
72 9107224 Lâm Tài Dương  TD1037A2 TD 92  
73 9107231 Nguyễn Danh Hơn  TD1037A2 TD 85  
74 9107232 Đặng Đức Huy  TD1037A2 TD 85  
75 9107234 Trần Đăng Khôi  TD1037A2 TD 85  
76 9107237 Nguyễn Phước Lộc  TD1037A2 TD 85  
77 9107238 Thạch Lợi  TD1037A2 TD 83  
78 9107242 Trần Hoàng Nhân  TD1037A2 TD 85  
79 9107247 Tô Anh Tài  TD1037A2 TD 85  
80 9107250 Huỳnh Phúc Thành  TD1037A2 TD 97  
81 9107252 Lê Phú Thiên  TD1037A2 TD 81  
82 9107254 Nguyễn Bá Thượng  TD1037A2 TD 80  
83 9107258 Đào Minh Tuấn  TD1037A2 TD 93  
84 9107260 Lê Thị Bích Tuyền  TD1037A2 TD 90  
85 9107500 Nguyễn Trung Tính  TD1037A2 TD 82  
86 9116984 Lê Đặng Tuấn Anh  TD11X6A1 TD 81  
87 9116985 Nguyễn Quốc Bảo  TD11X6A1 TD 90  
88 9116986 Danh Thanh Bươl  TD11X6A1 TD 84  
89 9116987 Giang Hoàng Công  TD11X6A1 TD 85  
90 9116988 Trương Thanh Cường  TD11X6A1 TD 83  
91 9116989 Nguyễn Tiến Dũng  TD11X6A1 TD 78  
92 9116990 Trần Bá Dương  TD11X6A1 TD 85  
93 9116991 Nguyễn Văn Đạt  TD11X6A1 TD 60  
94 9116992 Trần Văn Đầy  TD11X6A1 TD 80  
95 9116993 Nhan Hữu Đức  TD11X6A1 TD 78  
96 9116994 Lê Sơn Hà  TD11X6A1 TD 80  
97 9116995 Lâm Thanh Hải  TD11X6A1 TD 60  
98 9116996 Phạm Vũ Hải  TD11X6A1 TD 81  
99 9116997 Nguyễn Thái Hiển  TD11X6A1 TD 85  
100 9116998 Võ Văn Hiếu  TD11X6A1 TD 81  
101 9116999 Kim Thị Huyền  TD11X6A1 TD 86  
102 9117000 Ngô Hoàng Khang  TD11X6A1 TD 85  
103 9117002 Phạm Hoàng Lâm  TD11X6A1 TD 85  
104 9117003 Nguyễn Chí Linh  TD11X6A1 TD 100  
105 9117004 Hà Thanh Long  TD11X6A1 TD 60  
106 9117005 Nguyễn Minh Luân  TD11X6A1 TD 90  
107 9117006 Bùi Lê Nhật Minh  TD11X6A1 TD 80  
108 9117007 Trần Cẩm Minh  TD11X6A1 TD 83  
109 9117008 La Hoàng Nam  TD11X6A1 TD 83  
110 9117009 Hà Bá Nha  TD11X6A1 TD 83  
111 9117010 Huỳnh Minh Nhật  TD11X6A1 TD 91  
112 9117011 Huỳnh Văn Nhớ  TD11X6A1 TD 80  
113 9117012 Hồ Thiên Phúc  TD11X6A1 TD 82  
114 9117013 Hoàng Minh Phương  TD11X6A1 TD 60  
115 9117014 Hữu Minh Ra  TD11X6A1 TD 78  
116 9117015 Trương Huỳnh Dư Anh Tài  TD11X6A1 TD 81  
117 9117016 Danh Hoàng Thanh  TD11X6A1 TD 60  
118 9117017 Nguyễn Châu Thanh  TD11X6A1 TD 83  
119 9117018 Trần Ngọc Thanh  TD11X6A1 TD 60  
120 9117019 Lâm Hoàng Thể  TD11X6A1 TD 85  
121 9117021 Tăng Minh Thông  TD11X6A1 TD 83  
122 9117022 Nguyễn Quốc Thuấn  TD11X6A1 TD 100  
123 9117023 Hứa Thanh Tiền  TD11X6A1 TD 95  
124 9117025 Đỗ Hồng Tơ  TD11X6A1 TD 95  
125 9117026 Huỳnh Giang Tử  TD11X6A1 TD 93  
126 9117027 Trà Hữu Vinh  TD11X6A1 TD 88  
127 9117028 Đặng Thị Thu Ba  TD11X6A2 TD 83  
128 9117029 Nguyễn Thanh Bình  TD11X6A2 TD 83  
129 9117030 Trương Ngân Châu  TD11X6A2 TD 87  
130 9117031 Chao Hùng Cường  TD11X6A2 TD 83  
131 9117032 Nguyễn Thị Tuyết Don  TD11X6A2 TD 100  
132 9117033 Nguyễn Việt Dũng  TD11X6A2 TD 90  
133 9117034 Danh Minh Đạt  TD11X6A2 TD 81  
134 9117035 Huỳnh Hải Đăng  TD11X6A2 TD 91  
135 9117036 Bùi Trí Đức  TD11X6A2 TD 83  
136 9117037 Châu Ngọc Giàu  TD11X6A2 TD 96  
137 9117038 Đoàn Thanh Hải  TD11X6A2 TD 94  
138 9117039 Lý Thanh Hải  TD11X6A2 TD 90  
139 9117041 Trần Trung Hiếu  TD11X6A2 TD 80  
140 9117042 Nguyễn Quốc Huy  TD11X6A2 TD 80  
141 9117043 Huỳnh Bá Huynh  TD11X6A2 TD 70  
142 9117044 Nguyễn Duy Khang  TD11X6A2 TD 90  
143 9117045 Nguyễn Hoàng Khuyến  TD11X6A2 TD 91  
144 9117046 Lâm Trí Linh  TD11X6A2 TD 92  
145 9117047 Nguyễn Vũ Linh  TD11X6A2 TD 98  
146 9117048 Nguyễn Phước Lộc  TD11X6A2 TD 97  
147 9117049 Huỳnh Hoàng Mến  TD11X6A2 TD 97  
148 9117050 Khưu Văn Minh  TD11X6A2 TD 91  
149 9117051 Diệp Trần Hoàng Nam  TD11X6A2 TD 81  
150 9117053 Huỳnh Bá Nhật  TD11X6A2 TD 82  
151 9117054 Lê Thị Bích Nhi  TD11X6A2 TD 96  
152 9117055 Trần Trúc Oanh  TD11X6A2 TD 98  
153 9117056 Trần Minh Phụng  TD11X6A2 TD 91  
154 9117057 Đặng Đoàn Quân  TD11X6A2 TD 88  
155 9117058 Lý Long Phinh Xom Rít  TD11X6A2 TD 87  
156 9117059 Võ Tiến Tài  TD11X6A2 TD    
157 9117060 Nguyễn Châu Thanh  TD11X6A2 TD 91  
158 9117061 Trần Kim Thanh  TD11X6A2 TD 91  
159 9117064 Tô Quốc Thịnh  TD11X6A2 TD 98  
160 9117066 Trần Nhựt Thư  TD11X6A2 TD 100  
161 9117067 Trần Chí Tính  TD11X6A2 TD 87  
162 9117068 Trần Thanh Toàn  TD11X6A2 TD 97  
163 9117069 Tô Minh Truyền  TD11X6A2 TD 83  
164 9117070 Danh Tước  TD11X6A2 TD 83  
165 B1200170 Đỗ Nhật An  TD12X6A1 TD 80  
166 B1200172 Trần Thanh Châu  TD12X6A1 TD 96  
167 B1200173 Danh Dậu  TD12X6A1 TD 96  
168 B1200174 Phạm Quốc Dương  TD12X6A1 TD 96  
169 B1200175 Võ Lê Định  TD12X6A1 TD 80  
170 B1200177 Sơn Thị Hằng  TD12X6A1 TD 87  
171 B1200178 Dương Minh Hiếu  TD12X6A1 TD    
172 B1200179 Sơn Hoàng Hiệu  TD12X6A1 TD 87  
173 B1200180 Huỳnh Văn Hùng  TD12X6A1 TD 90  
174 B1200181 Đặng Duy Khánh  TD12X6A1 TD 88  
175 B1200184 Triệu Việt Long  TD12X6A1 TD 81  
176 B1200185 Bùi Thanh Mộng  TD12X6A1 TD 89  
177 B1200187 Nguyễn Thành Nghiệp  TD12X6A1 TD 98  
178 B1200189 Võ Thành Phát  TD12X6A1 TD 94  
179 B1200191 Trương Hoài Phương  TD12X6A1 TD 96  
180 B1200192 Huỳnh Công Quí  TD12X6A1 TD 88  
181 B1200193 Thạch Phe Rinh  TD12X6A1 TD 91  
182 B1200194 Thạch Vi Sa  TD12X6A1 TD 86  
183 B1200195 Kim Mê Ta  TD12X6A1 TD 95  
184 B1200196 Lê Hoàng Tân  TD12X6A1 TD 92  
185 B1200197 Trần Nguyễn Tấn  TD12X6A1 TD 96  
186 B1200198 Huỳnh Quốc Thái  TD12X6A1 TD 81  
187 B1200199 Thạch Hoài Thanh  TD12X6A1 TD 80  
188 B1200200 Liêu Thị Huỳnh Thảo  TD12X6A1 TD 89  
189 B1200201 Lê Văn Thân  TD12X6A1 TD 81  
190 B1200202 Nguyễn Phước Thiện  TD12X6A1 TD    
191 B1200203 Nguyễn Thị Bích Thuỷ  TD12X6A1 TD 100  
192 B1200204 Phùng Văn Thương  TD12X6A1 TD 96  
193 B1200205 Bùi Châu Tiến  TD12X6A1 TD 100  
194 B1200206 Trịnh Nguyễn Tín  TD12X6A1 TD 100  
195 B1200207 Lý Thị Kim Trang  TD12X6A1 TD 100  
196 B1200208 Quách Minh Trí  TD12X6A1 TD 83  
197 B1200209 Trịnh Trường  TD12X6A1 TD 87  
198 B1200210 Nguyễn Phước Vinh  TD12X6A1 TD 81  
199 B1200211 Lâm Văn Vĩnh  TD12X6A1 TD 88  
200 B1200212 Nguyễn Thanh Xuyên  TD12X6A1 TD 83  
201 B1200213 Huỳnh Nhật An  TD12X6A2 TD    Lớp chưa nộp ĐRL
202 B1200215 Hứa Đình Chiến  TD12X6A2 TD    
203 B1200216 Nguyễn Quốc Duy  TD12X6A2 TD    
204 B1200217 Đỗ Trọng Đạt  TD12X6A2 TD    
205 B1200218 Nguyễn Văn Có Em  TD12X6A2 TD    
206 B1200219 Lưu Thanh Hằng  TD12X6A2 TD    
207 B1200220 Đặng Thị Diệu Hiền  TD12X6A2 TD    
208 B1200221 Trần Duy Hiếu  TD12X6A2 TD    
209 B1200222 Lâm Ngọc Hoàng  TD12X6A2 TD    
210 B1200223 Trần Thiện Hữu  TD12X6A2 TD    
211 B1200224 Nguyễn Quốc Tuấn Kiệt  TD12X6A2 TD    
212 B1200225 Chau Kim  TD12X6A2 TD    
213 B1200226 Võ Tấn Liết  TD12X6A2 TD    
214 B1200227 Võ Hoàng Mãi  TD12X6A2 TD    
215 B1200228 Trầm Mười  TD12X6A2 TD    
216 B1200229 Danh Hồng Nghiệp  TD12X6A2 TD    
217 B1200230 Ngô Vũ Nguyên  TD12X6A2 TD    
218 B1200231 Mai Minh Nhật  TD12X6A2 TD    
219 B1200232 Phạm Thanh Phong  TD12X6A2 TD    
220 B1200233 Lê Phước  TD12X6A2 TD    
221 B1200234 Nguyễn Minh Quân  TD12X6A2 TD    
222 B1200236 Thạch Sà Rinh  TD12X6A2 TD    
223 B1200237 Danh Sung  TD12X6A2 TD    
224 B1200238 Tăng Linh Tâm  TD12X6A2 TD    
225 B1200239 Lê Trọng Tân  TD12X6A2 TD    
226 B1200240 Hồ Tha  TD12X6A2 TD    
227 B1200241 Mai Ngọc Thanh  TD12X6A2 TD    
228 B1200242 La Văn Thành  TD12X6A2 TD    
229 B1200243 Trần Phương Thảo  TD12X6A2 TD    
230 B1200245 Nguyễn Minh Thùy  TD12X6A2 TD    
231 B1200247 Trần Thị Thủy Tiên  TD12X6A2 TD    
232 B1200248 Thạch Thanh Tiến  TD12X6A2 TD    
233 B1200249 Bùi Phương Toàn  TD12X6A2 TD    
234 B1200250 Trần Quốc Trạng  TD12X6A2 TD    
235 B1200252 Nguyễn Thành Vân  TD12X6A2 TD    
236 B1200253 Phạm Nguyễn Thành Vinh  TD12X6A2 TD    
237 B1200254 Trần Triều Vỹ  TD12X6A2 TD    
238 B1207858 Ngô Quang Đại  TD12X6A2 TD    
239 B1207881 Hữu Út Khang  TD12X6A2 TD    
240 B1300193 Đặng Đức Anh  TD13X6A1 TD 81  
241 B1300194 Lê Hoài Ân  TD13X6A1 TD 81  
242 B1300196 Danh Hoàng Diệu  TD13X6A1 TD 80  
243 B1300197 Phạm Minh Đài  TD13X6A1 TD 81  
244 B1300198 Vỏ Văn Đầy  TD13X6A1 TD 85  
245 B1300199 Trần Hải Đăng  TD13X6A1 TD 90  
246 B1300200 Mã Minh Đức  TD13X6A1 TD 83  
247 B1300201 Lê Võ Trường Giang  TD13X6A1 TD 83  
248 B1300202 Trần Văn Hoàng Giang  TD13X6A1 TD 83  
249 B1300204 Phạm Hoàng Hiếu  TD13X6A1 TD 81  
250 B1300205 Trần Tuấn Hiện  TD13X6A1 TD 95  
251 B1300206 Bùi Thành Hội  TD13X6A1 TD 79  
252 B1300207 Dương Nhật Huy  TD13X6A1 TD 96  
253 B1300208 Huỳnh Trọng Khang  TD13X6A1 TD 81  
254 B1300209 Đỗ Minh Khưa  TD13X6A1 TD 85  
255 B1300210 Huỳnh Thị Yến Linh  TD13X6A1 TD 85  
256 B1300211 Phan Thị Khánh Linh  TD13X6A1 TD 90  
257 B1300212 Võ Thành Long  TD13X6A1 TD 78  
258 B1300213 Liêu Phước Lộc  TD13X6A1 TD 80  
259 B1300214 Trương Phước Lộc  TD13X6A1 TD 87  
260 B1300215 Trần Nhựt Minh  TD13X6A1 TD 80  
261 B1300216 Lâm Thị Kim Muội  TD13X6A1 TD 93  
262 B1300217 Nguyễn Thái Nam  TD13X6A1 TD 79  
263 B1300218 Trần Tuyết Nghi  TD13X6A1 TD 85  
264 B1300219 Cao Khánh Nguyên  TD13X6A1 TD 77  
265 B1300220 Lê Thị Mỹ Nhanh  TD13X6A1 TD 89  
266 B1300221 Huỳnh Trần Thị Tuyết Nhi  TD13X6A1 TD 83  
267 B1300222 Nhan Tấn Phát  TD13X6A1 TD 83  
268 B1300224 Điền Thanh Quý  TD13X6A1 TD 78  
269 B1300225 Nguyễn Sony  TD13X6A1 TD 89  
270 B1300226 Nguyễn Đặng Phúc Sơn  TD13X6A1 TD 81  
271 B1300227 Võ Quốc Sử  TD13X6A1 TD 84  
272 B1300228 Lưu Duy Tân  TD13X6A1 TD 91  
273 B1300230 Nguyễn Văn Nghĩa Thảo  TD13X6A1 TD 81  
274 B1300231 Huỳnh Ngọc Thạch  TD13X6A1 TD 88  
275 B1300232 Lưu Thị Mỹ Thẩm  TD13X6A1 TD 91  
276 B1300234 Nguyễn Trung Thiên  TD13X6A1 TD    
277 B1300235 Lâm Đáo Thuận  TD13X6A1 TD 78  
278 B1300236 Thạch Ngọc Thương  TD13X6A1 TD 80  
279 B1300238 Lý Gia Tịnh  TD13X6A1 TD 81  
280 B1300239 Thạch Ngọc Trung  TD13X6A1 TD 81  
281 B1300240 Kim Trường  TD13X6A1 TD 90  
282 B1300242 Huỳnh Văn  TD13X6A1 TD 85  
283 B1310087 Nguyễn Hoàng Nam  TD13X6A1 TD 78  
284 B1300243 Huỳnh Hoàng Anh  TD13X6A2 TD 90  
285 B1300244 Trần Thanh Bảo  TD13X6A2 TD    
286 B1300245 Lý Trung Cường  TD13X6A2 TD 84  
287 B1300246 Trương Thúy Duy  TD13X6A2 TD 89  
288 B1300248 Nguyễn Hải Đăng  TD13X6A2 TD 83  
289 B1300249 Lý Văn Đông  TD13X6A2 TD 96  
290 B1300250 Vũ Hữu Đức  TD13X6A2 TD 78  
291 B1300251 Thạch Thanh Giang  TD13X6A2 TD 92  
292 B1300252 Danh Giàu  TD13X6A2 TD    
293 B1300253 Đào Nguyên Hẳng  TD13X6A2 TD    
294 B1300254 Trương Minh Hiễn  TD13X6A2 TD 85  
295 B1300255 Lê Văn Hoàng  TD13X6A2 TD 92  
296 B1300256 Nguyễn Thành Huấn  TD13X6A2 TD 82  
297 B1300258 Liễu Quang Khải  TD13X6A2 TD 81  
298 B1300259 Huỳnh Vĩnh Lam  TD13X6A2 TD 87  
299 B1300260 Nguyễn Văn Linh  TD13X6A2 TD    
300 B1300261 Nguyễn Kim Long  TD13X6A2 TD 87  
301 B1300263 Nguyễn Phước Lộc  TD13X6A2 TD 87  
302 B1300264 Lưu Minh Mẫn  TD13X6A2 TD 84  
303 B1300266 Đặng Tấn Mỹ  TD13X6A2 TD 91  
304 B1300267 Nguyễn Thanh Náu  TD13X6A2 TD 92  
305 B1300268 Nguyễn Hửu Nghĩa  TD13X6A2 TD 91  
306 B1300269 Trần Phát Nguyên  TD13X6A2 TD    
307 B1300270 Nguyễn Thanh Nhân  TD13X6A2 TD 90  
308 B1300271 Trần Quang Nhựt  TD13X6A2 TD 80  
309 B1300272 Nguyễn Hoàng Phúc  TD13X6A2 TD 91  
310 B1300276 Phạm Việt Sơn  TD13X6A2 TD 93  
311 B1300277 Phan Lê Hữu Tâm  TD13X6A2 TD    
312 B1300278 Nguyễn Trần Quốc Thanh  TD13X6A2 TD    
313 B1300279 Lê Thị Yến Thảo  TD13X6A2 TD 89  
314 B1300280 Thái Ngọc Lan Thảo  TD13X6A2 TD 89  
315 B1300281 Lê Hồng Thấm  TD13X6A2 TD 88  
316 B1300283 Nguyễn Văn Thắng  TD13X6A2 TD    
317 B1300284 Nguyễn Đức Thông  TD13X6A2 TD 92  
318 B1300285 Nguyễn Thị Cẩm Thùy  TD13X6A2 TD 91  
319 B1300286 Lý Tiên  TD13X6A2 TD 85  
320 B1300287 Trần Trung Tính  TD13X6A2 TD 87  
321 B1300288 Thạch Thị Mai Trinh  TD13X6A2 TD 87  
322 B1300289 Huỳnh Đang Truyền  TD13X6A2 TD 87  
323 B1300291 Võ Thiện Tứ  TD13X6A2 TD    
324 B1300292 Nguyễn Trương Tường Vi  TD13X6A2 TD 87