DS Hội đồng thông qua đề cương luận văn khóa 40, năm học 2017 - 2018.

       

           Thực hiện kế hoạch số 23/KH-GDTC, ngày 24/5/2017 về tổ chức làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2017 - 2018.

Nay thông báo các bạn SV chuyên ngành GDTC thời gian và danh sách hội đồng thông qua đề cương luận văn như sau:

 

 

- Thời gian chính thức từng hội đồng sẽ thông báo sau:

* Xem tại đây:

>> Danh sách phân công Hội đồng 53 sinh viên.

>> Thành viên Thầy/Cô trong từng hội đồng.

KH Thực hiện luận văn tốt nghiệp năm học 2016 - 2017 (Khóa 39) ngành GDTC (23/5/2016)

Lưu ý:  Sinh viên liên hệ CVHT để được biết thêm chi tiết về thời gian và cách thức đăng ký làm luận văn.

Thời gian đăng ký danh sách SV làm luận văn (Đăng ký cho BCS lớp theo mẫu): từ ngày 22/5/2016 đến hết ngày 06/6/2016.

Sinh viên cần đọc kỹ về quy định và điều kiện làm luận văn để chủ động trong công tác đăng lý học phần. Mọi chi tiết liên hệ Thầy Nguyễn Hữu Tri -Trợ lý GV, email: .

Kế hoạch đánh giá Học phần Luận văn tốt nghiệp – TDTT,  học kỳ II năm học 2015 - 2016  

 Bộ môn GDTC tổ chức buổi bảo vệ Luận văn tốt nghiệp – TDTT cho các sinh viên khóa 38, học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 cụ thể như sau:

Thời gian nộp luận văn17h00, ngày 14/05/2016, tại VP Bộ môn GDTC (Cô Lâm). Sinh viên nộp 04 quyển luận văn hoàn chỉnh + 04 quyển tóm tắt (­A5) theo qui định.

Thời gian báo cáocác ngày 17,18,19  tháng 05 năm 2016 (Sẽ có lịch báo cáo cụ thể từng hội đồng. SV theo dõi thông tin trên website)

 Sinh viên cần chuẩn bị slide Powerpoint báo cáo tóm tắt Luận văn tốt nghiệp – TDTT đã được Giảng viên hướng dẫn đồng ý, báo cáo trước Hội đồng (báo cáo tóm tắt lý do chọn đề tài, mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu….và các vấn đề liên quan khác). Mỗi sinh viên có 10 - 15 phút trình bài báo cáo tóm tắt luận văn.

- Địa điểm: Bộ môn GDTC – Trường Đại học Cần Thơ

 Danh sách phân công Hội đồng đánh giá Luận văn văn tốt nghiệp – TDTT sẽ được gửi đến tất cả các giảng viên hướng dẫn, Cố vấn học tập, đăng trên website: http://dpe.ctu.edu.vn/ và dán tại bảng thông báo của Bộ môn GDTC ngày 16/05/2016. Mọi vấn đề liên quan, liên hệ: Nguyễn Hữu Tri, Trợ lý Giáo vụ Bộ môn GDTC.