Danh sách cố vấn học tập K34 – K42

TT

LỚP

MSCB

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐỊA CHỈ MAIL

1

TD0837A1

1620

Tống Lê Minh

Giảng viên

2

TD0837A2

2136

Nguyễn Thanh Liêm

Giảng viên

3

TD0937A1

0728

Lê Quang Anh

GV – CT.CĐ.BM

4

TD0937A2

2028

Lê Phương Hùng

Giảng viên

5

TD1037A1

0730

Trần Thị Xoan

GV 

6

TD1037A2

1748

Châu Hoàng Cầu

GV 

7

TD11X6A1

1011

Đào Xên

GV  

8

TD11X6A2

1249

Nguyễn Hữu Tri

GV – PBT.BM

9

TD12X6A1

2136

Nguyễn Thanh Liêm

GV - Tổ trưởng  Môn Bóng

t

10 TD12X6A2 1883

Đoàn Thu Ánh Điểm

 

GV - UV CĐ
11 TD13X6A1 1309

Lê Bá Tường

 

GV - Bí thư BM
12 TD13X6A2 1310

Nguyễn Hoàng Khoa

 

GV
13 TD14X6A1 1620

Tống Lê Minh

 

GV
14 TD14X6A2 1621

Châu Đức Thành

 

GV
15 TD15X6A1 1748

Châu Hoàng Cầu

 

GV - Tổ trưởng môn ĐK&MK

16

 

TD16X6A1 1159

Phan Việt Thái

GV p