Hội nghị Nghiên cứu khoa học trẻ Trường Đại học Cần Thơ năm 2016

 

Nhằm mục đích thúc đẩy phòng trào nghiên cứu khoa học và tôn vinh các công trình nghiên cứu tiêu biểu của cán bộ trẻ và sinh siên Trường Đại học Cần Thơ, Trường ĐHCT tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học trẻ Trường Đại học Cần Thơ năm 2016như sau:

Thời gian: 07h30, ngày 15/6/2016 - thứ 4

Địa điểm: Hội trường 4, lầu 8, Nhà Điều hành, Trường Đại học Cần Thơ

Khu II, đường 3/2, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, rất mong quý Thầy Cô & các bạn sinh viên đăng ký tham dự với Trợ lý NCKH đơn vị hoặc đăng ký trực tiếp về Chuyên viên Nguyễn Thị Tặng (địa chỉ email: , điện thoại: 0710.3872.175/ 0989.119.375 đến hết ngày 13/6/2016 (theo mẫu đính kèm).

Folder-Downloads-iconTải về thư mời & mẫu đăng ký đại biểu