Hướng dẫn sinh viên hoàn thành hồ sơ đề tài mới năm 2016

 

Để giúp sinh viên hoàn thành hồ sơ đề tài theo đúng các quy định hiện hành, Phòng Quản lý Khoa học (QLKH) đã tổ chức buổiHướng dẫn sinh viên hoàn thành thuyết minh, hợp đồng và dự toán kinh phí đề tài lúc 14h, thứ 5 - ngày 09/6/2016 tại Hội trường 1, Lầu 5, Nhà Điều Hành.
 
 
File gồm: thuyết minh, hợp đồng và dự toán kinh phí. Phòng QLKH sẽ tổ chức xem và góp ý để hoàn chỉnh hồ sơ trước khi in chính thức.
 
Số lượng bản in cần nộp cho Phòng QLKH sau khi đã góp ý: 04 hợp đồng; 02 thuyết minh; 04 dự toán kinh phí.

Trân trọng thông tin.
 
 Folder-Downloads-iconTải về các biểu mẫu