Tài liệu hội thảo "Hướng dẫn áp dụng thông tư liên tịch số 55..."

 

Tài liệu hội thảo "Hướng dẫn áp dụng thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/04/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ cho nhiệm vụ KH&CN Trường Đại học Cần Thơ" tổ chức ngày 12/11/2015.

Folder-Downloads-icon

Tải về chi tiết công văn