Kế hoạch Tổ chức Hội thảo GDTC lần 4 năm 2017

Kế hoạch Tổ chức Hội thảo GDTC lần 4 năm 2017

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2016 – 2017, nhằm phát triển nâng cao chất lượng công tác Giáo dục thể chất,  xác định tầm nhìn GDTC trên cơ sở những luận chứng khoa học xác đáng, phác thảo những định hướng phát triển GDTC trong quá trình Việt Nam hội nhập quốc tế. Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Đồng Bằng Sông Cửu Long; Bộ môn Giáo Dục Thể Chất Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học:

“Ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực thể dục thể thao”

 

* Xem chi tiết kế hoạch