Tập huấn thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ

Căn cứ kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của Trường và chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý Khoa học tổ chức Hội thảo "Tập huấn thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ theo Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT và Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC" như sau:

 - Thời gian: 08h, ngày 26/5/2016 (thứ 5)

- Địa điểm: Hội trường 1, Lầu 5, Nhà Điều hành, Trường Đại học Cần Thơ

Để việc chuẩn bị được chu đáo, đề nghị trợ lý NCKH các đơn vị phản hồi số lượng đại biểu tham dự cho chuyên viên Nguyễn Phương Thảo, Phòng Quản lý Khoa học qua địa chỉ mail:  đến hết buổi sáng ngày 23/5/2016.

Trân trọng.

Folder-Downloads-iconTải về công văn & biểu mẫu