Tổ chức lễ ra quân kiến tập Sư phạm Khóa 35

Thông báo về việc tổ chức lễ ra quân kiến tập Sư phạm Khóa 35

Thực hiện theo kế hoạch số 318/KH.KSP ngày 08/08/2011 của Khoa Sư phạm 

Về kế hoạch Kiến tập sư phạm cho sinh viên các ngành sư phạm Khóa 35 năm học 2011-2012, Khoa sẽ tiến hành tổ chức Lễ ra quân KTSP cho sinh viên Khóa 35 như sau:

Thời gianlúc 18h30, ngày 30/ 08/ 2011.

Địa điểm:   Hội trường lớn, Khu II.ĐHCT

Thành phần tham dự:

  + Thành viên Ban chỉ đạo KTSP.

  + Các cán bộ hướng dẫn đoàn SV KTSP. (11 đoàn)

  + Tất cả sinh viên KTSP Khóa 35. (1012 SV)

Đề nghị các bạn sinh viên đến tham dự đầy đủ và mang theo hồ sơ cá nhân và cẩm nang THSP. 

ĐOÀN THANH NIÊN GDTC

Hè tình nguyện Đoàn viên BM. Giáo dục Thể chất Lễ Kết nạp Đảng viên Chào đón Tân sinh viên GDTC Hội cựu sinh viên ngành GDTC Đội tuyển tham gia hội thao Căm trại Tham gia các trò chơi
  1. HOẠT ĐỘNG ĐOÀN
  2. HỘI SINH VIÊN
  3. MENU ĐOÀN