Lịch khám sức khỏe

Lịch khám sức khỏe

 - Sinh viên khám sức khỏe tại nhà học B1; Sinh viên mang theo 01 ảnh 4x6 và biên nhận nộp hồ sơ để nhận phiếu Khám sức khỏe

 - Thời gian: sáng 7:30 – 10:30, chiều: 13:30-16:30

 Ngành

Ngày khám sức khỏe

 Ngành

Ngày khám sức khỏe

Giáo dục tiểu học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy,

26/8/2017

Kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 27/8/2017

Giáo dục công dân

Kiểm toán

Giáo dục thể chất

Kinh doanh quốc tế

Sư phạm Toán học

Kinh doanh quốc tế- CLC

SP. Tin học

Kinh doanh thương mại

Sư phạm Vật lý

Kinh tế

Sư phạm Hóa học

Kinh tế nông nghiệp

Sư phạm Sinh học

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Sư phạm Ngữ văn

Marketing

Sư phạm Lịch sử

Quản trị kinh doanh

Sư phạm Địa lý

Quản trị dịch vụ du lịch và LH

SP. Tiếng Anh

Tài chính - Ngân hàng

SP. Tiếng Pháp

Bảo vệ thực vật

Việt Nam học

Công nghệ thực phẩm

Ngôn ngữ Anh

Công nghệ sau thu hoạch

Ngôn ngữ Pháp

Công nghệ rau hoa quả và CQ

Triết học

Chăn nuôi

Văn học

Khoa học đất

Chính trị học

Khoa học cây trồng

Xã hội học

Nông học

Thông tin học

Sinh học ứng dụng

Sinh học

Thú y

Công nghệ sinh học

Nuôi trồng thủy sản - CTTT

 

 

 

 

 

 

Thứ ba, ngày 29/8/2017

Công nghệ sinh học – Chương trình tiên tiến

Nuôi trồng thủy sản

Hóa dược

Bệnh học thủy sản

Hóa học

Quản lý nguồn lợi thủy sản

Toán ứng dụng

Công nghệ chế biến thủy sản

Vật lý kỹ thuật

Khoa học máy tính

Phát triển nông thôn (ĐBSCL)

Truyền thông và mạng máy tính

CN Kỹ thuật hóa học

 

 

 

Thứ hai, ngày 28/8/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật phần mềm

Quản lý công nghiệp

Hệ thống thông tin

Kỹ thuật Cơ khí

Công nghệ thông tin

Kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ Thông tin – Chất lượng cao

Kỹ thuật điện, điện tử

Kỹ thuật công trình xây dựng (Khoa PTNT)

Kỹ thuật điện tử truyền thông

Công nghệ thông tin (Khoa PTNT)

 

 

Thứ ba, ngày 29/8/2017

 

 

 

 

Kỹ thuật máy tính

Luật (Khoa PTNT)

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Việt Nam học (Khoa PTNT)

Kỹ thuật vật liệu

Ngôn ngữ Anh (Khoa PTNT)

Kỹ thuật công trình xây dựng

Quản trị kinh doanh (Khoa PTNT)

Kỹ thuật công trình thủy

Khuyến nông (Khoa PTNT)

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Nông học (Khoa PTNT)

Công nghệ Kỹ thuật hóa học – CLC

Kinh doanh nông nghiệp (Khoa PTNT)

Luật (Khoa Luật)

Kinh tế nông nghiệp

Kỹ thuật môi trường

 

Thứ ba, ngày 29/8/2017

Nuôi trồng thủy sản (Khoa PTNT)

Khoa học môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường

Kỹ thuật tài nguyên nước

Lâm sinh

Khoa dự bị dân tộc

Quản lý đất đai

ĐOÀN THANH NIÊN GDTC

Hè tình nguyện Đoàn viên BM. Giáo dục Thể chất Lễ Kết nạp Đảng viên Chào đón Tân sinh viên GDTC Hội cựu sinh viên ngành GDTC Đội tuyển tham gia hội thao Căm trại Tham gia các trò chơi
  1. HOẠT ĐỘNG ĐOÀN
  2. HỘI SINH VIÊN
  3. MENU ĐOÀN