Bảng phân bố thời gian tiết học

Bảng phân bố thời gian tiết học

Thời gian mỗi tiết học 90 phút. Sinh viên tham gia học tập 6 ngày/tuần (trừ chủ nhật).
Thời gian học lên lớp trong ngày được phân bổ cụ thể như sau:

BUỔI HỌC

TIẾT HỌC

GIỜ HỌC

THỜI GIAN NGHỈ

SÁNG

1

07:00 – 07:50

Không

2

07:502 – 08:40

10 phút

3

08:50 – 09:40

10 phút

4

09:50 – 10:40

Không

5

10:40 – 11:30

 

CHIỀU

6

13:30 – 14:20

Không

7

14:20 – 15:10

10 phút

8

15:20 – 16:10

Không

9

16:10 – 17:00

 

10

Tiết nghỉ chung

 

TỐI

11

18:20 – 19:10

Không

12

19:10 – 20:00

 

ĐOÀN THANH NIÊN GDTC

Hè tình nguyện Đoàn viên BM. Giáo dục Thể chất Lễ Kết nạp Đảng viên Chào đón Tân sinh viên GDTC Hội cựu sinh viên ngành GDTC Đội tuyển tham gia hội thao Căm trại Tham gia các trò chơi
  1. HOẠT ĐỘNG ĐOÀN
  2. HỘI SINH VIÊN
  3. MENU ĐOÀN