Lịch khám sức khỏe

Lịch khám sức khỏe

 - Sinh viên khám sức khỏe tại nhà học B1; Sinh viên mang theo 01 ảnh 4x6 và biên nhận nộp hồ sơ để nhận phiếu Khám sức khỏe

 - Thời gian: sáng 7:30 – 10:30, chiều: 13:30-16:30

 Ngành

Ngày khám sức khỏe

 Ngành

Ngày khám sức khỏe

Giáo dục tiểu học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy,

26/8/2017

Kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 27/8/2017

Giáo dục công dân

Kiểm toán

Giáo dục thể chất

Kinh doanh quốc tế

Sư phạm Toán học

Kinh doanh quốc tế- CLC

SP. Tin học

Kinh doanh thương mại

Sư phạm Vật lý

Kinh tế

Sư phạm Hóa học

Kinh tế nông nghiệp

Sư phạm Sinh học

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Sư phạm Ngữ văn

Marketing

Sư phạm Lịch sử

Quản trị kinh doanh

Sư phạm Địa lý

Quản trị dịch vụ du lịch và LH

SP. Tiếng Anh

Tài chính - Ngân hàng

SP. Tiếng Pháp

Bảo vệ thực vật

Việt Nam học

Công nghệ thực phẩm

Ngôn ngữ Anh

Công nghệ sau thu hoạch

Ngôn ngữ Pháp

Công nghệ rau hoa quả và CQ

Triết học

Chăn nuôi

Văn học

Khoa học đất

Chính trị học

Khoa học cây trồng

Xã hội học

Nông học

Thông tin học

Sinh học ứng dụng

Sinh học

Thú y

Công nghệ sinh học

Nuôi trồng thủy sản - CTTT

 

 

 

 

 

 

Thứ ba, ngày 29/8/2017

Công nghệ sinh học – Chương trình tiên tiến

Nuôi trồng thủy sản

Hóa dược

Bệnh học thủy sản

Hóa học

Quản lý nguồn lợi thủy sản

Toán ứng dụng

Công nghệ chế biến thủy sản

Vật lý kỹ thuật

Khoa học máy tính

Phát triển nông thôn (ĐBSCL)

Truyền thông và mạng máy tính

CN Kỹ thuật hóa học

 

 

 

Thứ hai, ngày 28/8/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật phần mềm

Quản lý công nghiệp

Hệ thống thông tin

Kỹ thuật Cơ khí

Công nghệ thông tin

Kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ Thông tin – Chất lượng cao

Kỹ thuật điện, điện tử

Kỹ thuật công trình xây dựng (Khoa PTNT)

Kỹ thuật điện tử truyền thông

Công nghệ thông tin (Khoa PTNT)

 

 

Thứ ba, ngày 29/8/2017

 

 

 

 

Kỹ thuật máy tính

Luật (Khoa PTNT)

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Việt Nam học (Khoa PTNT)

Kỹ thuật vật liệu

Ngôn ngữ Anh (Khoa PTNT)

Kỹ thuật công trình xây dựng

Quản trị kinh doanh (Khoa PTNT)

Kỹ thuật công trình thủy

Khuyến nông (Khoa PTNT)

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Nông học (Khoa PTNT)

Công nghệ Kỹ thuật hóa học – CLC

Kinh doanh nông nghiệp (Khoa PTNT)

Luật (Khoa Luật)

Kinh tế nông nghiệp

Kỹ thuật môi trường

 

Thứ ba, ngày 29/8/2017

Nuôi trồng thủy sản (Khoa PTNT)

Khoa học môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường

Kỹ thuật tài nguyên nước

Lâm sinh

Khoa dự bị dân tộc

Quản lý đất đai

Học bổng Vallet khối THPT năm 2017

Học bổng Vallet khối THPT năm 2017

Theo Thông báo ngày 01/8/2017 của Ban Điều hành học bổng Vallet - Khu vực phía Nam về Chương trình học bổng Vallet năm 2017 dành cho Tân sinh viên K.43 trúng tuyển vào Trường Đại học Cần Thơ; Phòng Công tác Sinh viên xin thông báo đến Thủ trưởng các đơn vị như sau:

 1. Mục đích của chương trình học bổng:

 Nhằm tạo điều kiện cho các em sinh viên khó khăn học tốt đã đạt điểm cao trong kỳ thi và trúng tuyển vào Trường Đại học Cần Thơ.

 2. Đối tượng xét cấp học bổng:

 Chương trình học bổng bày dành cho Tân sinh viên K.43 trúng tuyển vào Trường Đại học Cần Thơ năm 2017.

 3. Hồ sơ đề nghị xét cấp học bổng: tất cả Tân sinh viên K.43 có nhu cầu đăng ký xét học bổng Vallet năm 2017 cần thực hiện như sau:

 3.1. Điểm thi Đại học năm 2017 (bản sao, công chứng);

 3.2. Bản sao học bạ năm lớp 12 (để xác nhận đang học tại khu vực phía Nam);

 3.3. Danh sách trúng tuyển vào Trường Đại học Cần Thơ;

 3.4. Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn;

 3.5. Thư xin cấp học bổng Vallet 2017 khối phổ thông và trình bày hoàn cảnh khó khăn.

Lưu ý: tất cả các loại giấy tờ trên sinh viên phải để vào trong phong bì, ngoài phong bì ghi rõ “HỌC BỔNG VALLET KHỐI THPT NĂM 2017”.

 4. Thời gian thực hiện và địa điểm nộp hồ sơ

Do tính chất thời gian gấp rút, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thông tin đến các Tân dinh viên được biết và nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Phòng Công tác Sinh viên - Nhà điều hành Khu II, đường 3/2, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 10/8/2017.

» Tải tập tin

Lịch sinh hoạt đầu năm tại Trung tâm Học Liệu

Lịch sinh hoạt đầu năm tại Trung tâm Học Liệu

I. Mục đích:

   -  Hướng dẫn sinh viên sử dụng hệ thống thư viện và hệ thống thông tin của Trường.

   -  Chụp hình làm thẻ sinh viên tích hợp thẻ thư viện.

II. Thời gian và địa điểm sinh hoạt:

1.Thời gian:

Đợt 1: từ 29/8/2017 đến 31/8/2017    (sáng:7g30 - 10g30; chiều: 13g30 -16g30).

- Đợt 2: ngày 11/9/20177                      (sáng:7g30 -10g30; chiều: 13g30 – 16g30).

2. Địa điểm: sinh viên tập trung tại sảnh Trung tâm Học liệu

III. Lịch sinh hoạt: 

STT

Ngày

Buổi

Khoa

Số lượng

1

29/8/2017

Sáng

-Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

-Khoa Sư phạm

-Khoa Ngoại ngữ

-Khoa Khoa học Chính trị

-Bộ môn Giáo dục Thể chất

-Viện NC phát triển Đồng bằng sông Cửu Long

370

360

292

200

40

80

Chiều

-Khoa Kinh tế

-Khoa Luật

-Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ sinh học

1180

250

230

2

30/8/2017

Sáng

-Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng

-Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

1040

  640

Chiều

-Khoa Phát triển Nông thôn

-Khoa Thủy sản

-Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên

700

390

500

3

31/8/2017

Sáng

-Khoa Công nghệ

-Khoa Khoa học Tự nhiên

1460

  285

4

11/9/2017

Sáng, Chiều

Sinh viên trúng tuyển NV2 (nếu có), sinh viên k.43 chưa sinh hoạt

 

IV. Yêu cầu đối với sinh viên khi tham gia sinh hoạt:

- Phải tham dự đầy đủ theo lịch, ăn mặc gọn gàng và lịch sự để chụp hình làm thẻ.

- Hạn chế mang cặp da, túi xách, nón, áo khoác khi đến sinh hoạt.

» Tải tập tin

Kiểm tra tiếng Anh đầu khóa

Kiểm tra tiếng Anh đầu khóa

Để đánh giá được năng lực tiếng Anh, làm cơ sở thực hiện xếp lớp, xét miễn học các học phần tiếng Anh được quy định trong chương trình đào tạo; xét chọn sinh viên có nguyện vọng theo học các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao của trường; kết hợp xét miễn học các học phần tiếng Pháp, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức thực hiện kỳ kiểm tra tiếng Anh đối với sinh viên các lớp thuộc khóa 43.

1. Đối tượng kiểm tra

Tất cả sinh viên khóa 43 trừ sinh viên thuộc các ngành Ngôn ngữ Anh, Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh, Sư phạm tiếng Anh, học sinh dự bị và các đối tượng hội đủ điều kiện được nêu ở mục 2 dưới đây.                            

2. Điều kiện miễn dự kiểm tra và miễn học các học phần ngoại ngữ căn bản

2.1. Miễn dự kiểm tra và miễn học các học phần tiếng Anh căn bản

Sinh viên được miễn tham dự kỳ kiểm tra và được xét miễn học các học phần Anh văn căn bản tương ứng được quy định trong chương trình đào tạo khi hội đủ một trong các điều kiện sau đây:

+ Có một trong số Chứng chỉ Tiếng Anh quốc gia A, B, hoặc C do Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ cấp.

+ Đạt cấp độ A2 trở lên theo Khung đánh giá trình độ ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu (CEFR) (bảng 1) hoặc bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Trường Đại học Cần Thơ cấp.

Bảng 1. Các loại chứng chỉ và kết quả điểm tiếng Anh tương đương cấp độ A2

CEFR

IELTS

TOEFL paper based

TOEIC

Cambridge Exam

A2

3.0

350

350

KET, KET for Schools,

Young Learners FLYERS

2.2. Xét miễn học các học phần tiếng Pháp căn bản

Trường không tổ chức kiểm tra năng lực sử dụng tiếng Pháp đối với sinh viên thuộc các chuyên ngành tiếng Anh (Ngôn ngữ Anh, Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh và Sư phạm tiếng Anh). Các sinh viên thuộc các chuyên ngành tiếng Anh phải học các lớp học phần tiếng Pháp được quy định trong chương trình đào tạo; được xét miễn học các học phần tiếng Pháp tương ứng được quy định trong chương trình đào tạo khi hội đủ một trong các điều kiện sau đây:

+ Có một trong số Chứng chỉ Tiếng Pháp quốc gia A, B, hoặc C do Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ cấp.

+ Có một trong số các loại Chứng chỉ Tiếng Pháp tối thiểu như trong Bảng 2 hoặc bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Trường Đại học Cần Thơ cấp.

 Bảng 2. Loại chứng chỉ và cấp độ tiếng Pháp

Loại chứng chỉ

DELF

TCF

CEFP

Cấp độ

DELF A2

TCF A2

CEFP 1

2.3. Các trường hợp khác sẽ do Hội đồng Đánh giá năng lực ngoại ngữ trường xem xét quyết định.

3. Quyền lợi

Căn cứ kết quả kiểm tra, sinh viên được xếp vào học các lớp học phần tiếng Anh phù hợp, được giảm số lượng tín chỉ ngoại ngữ tương ứng phải tích lũy theo quy định của chương trình đào tạo, cũng như được xét tuyển vào học các chương trình đào tạo tiên tiến và chất lượng cao của trường. 

4.  Tổ chức thực hiện

4.1. Thu chi phí, phát phiếu báo dự kiểm tra năng lực sử dụng tiếng Anh và nhận chứng chỉ ngoại ngữ để xét miễn học phần

- Tất cả sinh viên khóa 43 nộp chi phí kiểm tra năng lực sử dụng tiếng Anh cùng thời điểm nộp học phí, ngoại trừ các sinh viên thuộc các chuyên ngành tiếng Anh và học sinh dự bị. Chi phí tham dự kiểm tra là 50.000 đồng/sinh viên.

- Sinh viên đã nộp chi phí kiểm tra năng lực sử dụng tiếng Anh đến nhận Phiếu báo dự kiểm tra (mang theo biên lai thu tiền để đối chiếu), và nộp các chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định (nếu có) để được xét miễn kiểm tra tại Phòng Phát Phiếu báo dự kiểm tra trong khu vực nộp hồ sơ nhập học từ ngày 22/8/2017 đến ngày 25/8/2017, hoặc tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ từ ngày 28/8/2017 đến ngày 01/9/2017.

- Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ phụ trách việc phát Phiếu báo dự kiểm tra, việc kiểm tra chứng chỉ ngoại ngữ và lập danh sách sinh viên dự kiểm tra đến hết ngày 01/9/2017.

4.2. Thời gian kiểm tra và công bố kết quả  

- Thời gian kiểm tra: Từ ngày 05/9/2017 đến 09/9/2017. Sinh viên dự kiểm tra có mặt tại Phòng kiểm tra (theo Phiếu báo dự kiểm tra) để thực hiện và được hướng dẫn các thủ tục và quy định có liên quan đến kỳ kiểm tra.

- Sinh viên tham gia kiểm tra phải mang theo: (1) Phiếu báo dự kiểm tra; (2) Giấy tờ tùy thân có ảnh (chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe).

- Công bố kết quả kiểm tra: Sinh viên sẽ biết kết quả kiểm tra sau khi kết thúc bài kiểm tra.

4.3. Đề kiểm tra

- Đề kiểm tra thực hiện kiểm tra các kỹ năng: Nghe hiểu, Đọc hiểu, và Viết; thời lượng làm bài là 90 phút, gồm 80 câu theo hình thức trắc nghiệm khách quan, mỗi sinh viên làm bài trên 01 máy tính riêng biệt (sinh viên đăng nhập vào hệ thống máy tính bằng tài khoản cá nhân do Trường Đại học Cần Thơ cấp; và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của cán bộ coi kiểm tra để bắt đầu làm bài).

Đề kiểm tra mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trường từ ngày 22/8/2017 đến ngày 01/9/2017.

4.4. Địa điểm tổ chức kiểm tra

Kỳ kiểm tra được tổ chức tại Trung tâm Học liệu và Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông Trường Đại học Cần Thơ.

4.5. Mức điểm miễn cho từng học phần

Điểm

0-45

46-55

56-65

66-80

Mức xét miễn

Không miễn

Miễn học phần Anh văn căn bản 1

Miễn học phần Anh văn căn bản 1 và 2

Miễn học phần Anh văn căn bản 1, 2, và 3

Lưu ý:

            - Sinh viên các lớp khóa 43 theo dõi thông tin về kỳ kiểm tra tiếng Anh và tham gia kiểm tra theo quy định của nhà trường.

          - Cần biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

             Cô Võ Thị Bích Thảo

             Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ t

              Điện thoại: 0292.3872295; Email: .

» Tải tập tin

ĐOÀN THANH NIÊN GDTC

Hè tình nguyện Đoàn viên BM. Giáo dục Thể chất Lễ Kết nạp Đảng viên Chào đón Tân sinh viên GDTC Hội cựu sinh viên ngành GDTC Đội tuyển tham gia hội thao Căm trại Tham gia các trò chơi
  1. HOẠT ĐỘNG ĐOÀN
  2. HỘI SINH VIÊN
  3. MENU ĐOÀN