Kiểm tra tiếng Anh đầu khóa

Kiểm tra tiếng Anh đầu khóa

Để đánh giá được năng lực tiếng Anh, làm cơ sở thực hiện xếp lớp, xét miễn học các học phần tiếng Anh được quy định trong chương trình đào tạo; xét chọn sinh viên có nguyện vọng theo học các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao của trường; kết hợp xét miễn học các học phần tiếng Pháp, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức thực hiện kỳ kiểm tra tiếng Anh đối với sinh viên các lớp thuộc khóa 43.

1. Đối tượng kiểm tra

Tất cả sinh viên khóa 43 trừ sinh viên thuộc các ngành Ngôn ngữ Anh, Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh, Sư phạm tiếng Anh, học sinh dự bị và các đối tượng hội đủ điều kiện được nêu ở mục 2 dưới đây.                            

2. Điều kiện miễn dự kiểm tra và miễn học các học phần ngoại ngữ căn bản

2.1. Miễn dự kiểm tra và miễn học các học phần tiếng Anh căn bản

Sinh viên được miễn tham dự kỳ kiểm tra và được xét miễn học các học phần Anh văn căn bản tương ứng được quy định trong chương trình đào tạo khi hội đủ một trong các điều kiện sau đây:

+ Có một trong số Chứng chỉ Tiếng Anh quốc gia A, B, hoặc C do Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ cấp.

+ Đạt cấp độ A2 trở lên theo Khung đánh giá trình độ ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu (CEFR) (bảng 1) hoặc bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Trường Đại học Cần Thơ cấp.

Bảng 1. Các loại chứng chỉ và kết quả điểm tiếng Anh tương đương cấp độ A2

CEFR

IELTS

TOEFL paper based

TOEIC

Cambridge Exam

A2

3.0

350

350

KET, KET for Schools,

Young Learners FLYERS

2.2. Xét miễn học các học phần tiếng Pháp căn bản

Trường không tổ chức kiểm tra năng lực sử dụng tiếng Pháp đối với sinh viên thuộc các chuyên ngành tiếng Anh (Ngôn ngữ Anh, Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh và Sư phạm tiếng Anh). Các sinh viên thuộc các chuyên ngành tiếng Anh phải học các lớp học phần tiếng Pháp được quy định trong chương trình đào tạo; được xét miễn học các học phần tiếng Pháp tương ứng được quy định trong chương trình đào tạo khi hội đủ một trong các điều kiện sau đây:

+ Có một trong số Chứng chỉ Tiếng Pháp quốc gia A, B, hoặc C do Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ cấp.

+ Có một trong số các loại Chứng chỉ Tiếng Pháp tối thiểu như trong Bảng 2 hoặc bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Trường Đại học Cần Thơ cấp.

 Bảng 2. Loại chứng chỉ và cấp độ tiếng Pháp

Loại chứng chỉ

DELF

TCF

CEFP

Cấp độ

DELF A2

TCF A2

CEFP 1

2.3. Các trường hợp khác sẽ do Hội đồng Đánh giá năng lực ngoại ngữ trường xem xét quyết định.

3. Quyền lợi

Căn cứ kết quả kiểm tra, sinh viên được xếp vào học các lớp học phần tiếng Anh phù hợp, được giảm số lượng tín chỉ ngoại ngữ tương ứng phải tích lũy theo quy định của chương trình đào tạo, cũng như được xét tuyển vào học các chương trình đào tạo tiên tiến và chất lượng cao của trường. 

4.  Tổ chức thực hiện

4.1. Thu chi phí, phát phiếu báo dự kiểm tra năng lực sử dụng tiếng Anh và nhận chứng chỉ ngoại ngữ để xét miễn học phần

- Tất cả sinh viên khóa 43 nộp chi phí kiểm tra năng lực sử dụng tiếng Anh cùng thời điểm nộp học phí, ngoại trừ các sinh viên thuộc các chuyên ngành tiếng Anh và học sinh dự bị. Chi phí tham dự kiểm tra là 50.000 đồng/sinh viên.

- Sinh viên đã nộp chi phí kiểm tra năng lực sử dụng tiếng Anh đến nhận Phiếu báo dự kiểm tra (mang theo biên lai thu tiền để đối chiếu), và nộp các chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định (nếu có) để được xét miễn kiểm tra tại Phòng Phát Phiếu báo dự kiểm tra trong khu vực nộp hồ sơ nhập học từ ngày 22/8/2017 đến ngày 25/8/2017, hoặc tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ từ ngày 28/8/2017 đến ngày 01/9/2017.

- Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ phụ trách việc phát Phiếu báo dự kiểm tra, việc kiểm tra chứng chỉ ngoại ngữ và lập danh sách sinh viên dự kiểm tra đến hết ngày 01/9/2017.

4.2. Thời gian kiểm tra và công bố kết quả  

- Thời gian kiểm tra: Từ ngày 05/9/2017 đến 09/9/2017. Sinh viên dự kiểm tra có mặt tại Phòng kiểm tra (theo Phiếu báo dự kiểm tra) để thực hiện và được hướng dẫn các thủ tục và quy định có liên quan đến kỳ kiểm tra.

- Sinh viên tham gia kiểm tra phải mang theo: (1) Phiếu báo dự kiểm tra; (2) Giấy tờ tùy thân có ảnh (chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe).

- Công bố kết quả kiểm tra: Sinh viên sẽ biết kết quả kiểm tra sau khi kết thúc bài kiểm tra.

4.3. Đề kiểm tra

- Đề kiểm tra thực hiện kiểm tra các kỹ năng: Nghe hiểu, Đọc hiểu, và Viết; thời lượng làm bài là 90 phút, gồm 80 câu theo hình thức trắc nghiệm khách quan, mỗi sinh viên làm bài trên 01 máy tính riêng biệt (sinh viên đăng nhập vào hệ thống máy tính bằng tài khoản cá nhân do Trường Đại học Cần Thơ cấp; và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của cán bộ coi kiểm tra để bắt đầu làm bài).

Đề kiểm tra mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trường từ ngày 22/8/2017 đến ngày 01/9/2017.

4.4. Địa điểm tổ chức kiểm tra

Kỳ kiểm tra được tổ chức tại Trung tâm Học liệu và Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông Trường Đại học Cần Thơ.

4.5. Mức điểm miễn cho từng học phần

Điểm

0-45

46-55

56-65

66-80

Mức xét miễn

Không miễn

Miễn học phần Anh văn căn bản 1

Miễn học phần Anh văn căn bản 1 và 2

Miễn học phần Anh văn căn bản 1, 2, và 3

Lưu ý:

            - Sinh viên các lớp khóa 43 theo dõi thông tin về kỳ kiểm tra tiếng Anh và tham gia kiểm tra theo quy định của nhà trường.

          - Cần biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

             Cô Võ Thị Bích Thảo

             Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ t

              Điện thoại: 0292.3872295; Email: .

» Tải tập tin

Lịch sinh hoạt đầu năm tại Trung tâm Học Liệu

Lịch sinh hoạt đầu năm tại Trung tâm Học Liệu

I. Mục đích:

   -  Hướng dẫn sinh viên sử dụng hệ thống thư viện và hệ thống thông tin của Trường.

   -  Chụp hình làm thẻ sinh viên tích hợp thẻ thư viện.

II. Thời gian và địa điểm sinh hoạt:

1.Thời gian:

Đợt 1: từ 29/8/2017 đến 31/8/2017    (sáng:7g30 - 10g30; chiều: 13g30 -16g30).

- Đợt 2: ngày 11/9/20177                      (sáng:7g30 -10g30; chiều: 13g30 – 16g30).

2. Địa điểm: sinh viên tập trung tại sảnh Trung tâm Học liệu

III. Lịch sinh hoạt: 

STT

Ngày

Buổi

Khoa

Số lượng

1

29/8/2017

Sáng

-Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

-Khoa Sư phạm

-Khoa Ngoại ngữ

-Khoa Khoa học Chính trị

-Bộ môn Giáo dục Thể chất

-Viện NC phát triển Đồng bằng sông Cửu Long

370

360

292

200

40

80

Chiều

-Khoa Kinh tế

-Khoa Luật

-Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ sinh học

1180

250

230

2

30/8/2017

Sáng

-Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng

-Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

1040

  640

Chiều

-Khoa Phát triển Nông thôn

-Khoa Thủy sản

-Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên

700

390

500

3

31/8/2017

Sáng

-Khoa Công nghệ

-Khoa Khoa học Tự nhiên

1460

  285

4

11/9/2017

Sáng, Chiều

Sinh viên trúng tuyển NV2 (nếu có), sinh viên k.43 chưa sinh hoạt

 

IV. Yêu cầu đối với sinh viên khi tham gia sinh hoạt:

- Phải tham dự đầy đủ theo lịch, ăn mặc gọn gàng và lịch sự để chụp hình làm thẻ.

- Hạn chế mang cặp da, túi xách, nón, áo khoác khi đến sinh hoạt.

» Tải tập tin

Thông tin tổng hợp dành cho tân sinh viên k41

 
Tân sinh viên khóa 41
*** THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 NĂM 2015 xem chi tiết
1/ HỒ SƠ TÂN SINH VIÊN KHÓA 41 CẦN NỘP VÀ NHỮNG VIỆC CẦN LÀM
    TRONG HỌC KỲ ĐẦU TIÊN xem chi tiêt
2/ DANH MỤC HỒ SƠ MINH CHỨNG ĐỐI TƯỢNG, KHU VỰC ƯU TIÊN
   TRONG TUYỂN SINH NĂM 2015 (Thí sinh cần kiểm tra kỹ hồ sơ minh chứng, nếu
   có vấn đề chưa rõ xin liên hệ Phòng Công tác Sinh viên
   Số điện thoại: 07103.872.177 hoặc emai: ) xem chi tiết 
3/ Thời gian tân sinh viên nộp hồ sơ nhập học, khám sức khỏe đầu vào xem chi tiết 
4/ Kế hoạch sinh hoạt và lao động đầu năm, đầu khóa học  xem chi tiết 
5/ Danh sách cố vấn học tập của các lớp khóa 41 xem chi tiết
6/ Lịch học giáo dục Quốc phòng - An ninh khóa 41 xem chi tiết ;  Kế hoạch đưa đón
    Tân Sinh viên đi học giáo dục Quốc phòng - An Ninh đợt 1 xem chi tiết
7/ Bố trí lớp và thời khóa biểu áp dụng cho khóa 41(Sinh viên đào tạo tại Hòa An
    sẽ học năm thứ nhất tại Khu 2 - Đại học Cần Thơ và tra cứu theo Thời khóa biểu
    khoa Phát Triển Nông Thôn)  xem chi tiết
8Sơ đồ nhà học Khu 2 - Đại học Cần Thơ xem chi tiết - Ký hiệu Phòng học xem chi tiết
9/ Bảng phân bố tiết học xem chi tiết
10/ BIỂU MẪU (Tải các mẫu đơn thường dùng tại đây):
                         - Mẫu Phiếu Thông tin Sinh viên khóa 41 - tải về
                         - Mẫu Cam kết Sư phạm khóa 41 - tải về
                         - Mẫu phiếu đăng ký ở Ký túc xá khóa 41 tải về
                         - Mẫu miễn, công nhận điểm, rút học phần khóa 41 - tải về
11/ Thời gian nhập Kế họach học tập toàn khóa xem chi tiết 
12/ THÔNG BÁO:   - Nộp hồ sơ miễn, giảm học phí cho sinh viên khóa 41 xem chi tiết 
                                  - Kiểm tra trình độ tiếng Anh sinh viên khóa 41 xem chi tiết ; Hệ thống
                                    kiểm tra Anh văn đầu vào khóa 41 tại đây
                                  - Mua đồng phục thể dục cho sinh viên khóa 41xem chi tiết
                                  - Xét tuyển công nghệ sinh học, nuôi trồng thủy sản
                                    chương trình  tiên tiến xem chi tiết 
                                  - Cấp Giấy xác nhận cho sinh viên bổ sung hồ sơ xin vay vốn tại Ngân
                                    hàng chính sách xã hội cho sinh viên xem chi tiết - Tải mẫu đơn
13/ HỌC BỔNG DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN KHÓA 41:
                               - Học bổng cho Nữ sinh viên khóa 41 xem chi tiết - Tải mẫu đơn
                                   (Gia hạn nộp hồ sơ sau một tuần so với thông báo)
                               - Học bổng Thắp sáng niềm tin 2015 xem chi tiết - Tải mẫu đơn 
                               - Học bổng VietHope năm 2015xem chi tiết - Tải mẫu đơn 
                               - Học bổng tiếp sức đến Trường Báo tuổi trẻ xem chi tiết - Tải mẫu đơn
                              - Học bổng Hội khuyến học TP.Cần Thơ xem chi tiết - Tải mẫu đơn
                              - Học bổng "Saigon Co.op - Chắp cánh tương lai" xem chi tiết
14/ KTX Trường ĐH Cần Thơ dành 1.500 chỗ cho tân sinh viên khóa 41 xem chi tiết
15/ Kế hoạch sinh hoạt tại Trung Tâm Học Liệu  xem chi tiết
16/ Hướng dẫn chuyển sinh hoạt Đảng đối với sinh viên khóa 41 xem chi tiết 
17/ Hướng dẫn Sinh viên khóa 41 miễn, công nhận điểm, rút học phần xem chi tiết
18/ Hướng dẫn Tân sinh viên nộp sổ Đoàn xem chi tiết

ĐOÀN THANH NIÊN GDTC

Hè tình nguyện Đoàn viên BM. Giáo dục Thể chất Lễ Kết nạp Đảng viên Chào đón Tân sinh viên GDTC Hội cựu sinh viên ngành GDTC Đội tuyển tham gia hội thao Căm trại Tham gia các trò chơi
  1. HOẠT ĐỘNG ĐOÀN
  2. HỘI SINH VIÊN
  3. MENU ĐOÀN