Hội nghị Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên Bộ môn Giáo dục thể chất nửa đầu nhiệm kỳ 2014 – 2016

 

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X; Kế hoạch hoạt động của Đoàn Trường Đại học Cần Thơ năm 2015; Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ môn Giáo dục thể chất nhiệm kỳ 2014 – 2016; Hướng dẫn số 48/HD-ĐTN của đoàn trường Đại học Cần Thơ V/v tổ chức Hội nghị  giữa nhiệm kỳ 2014 – 2016 tổ chức đoàn cơ sở.hn_2015

Được sự đồng ý của Ban lãnh đạo Bộ môn GDTC, đoàn trường Đại học Cần Thơ, Ban Chấp hành Đoàn Bộ môn Giáo dục thể chất tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2014-2016 vào lúc 19h00, 30/03/2015. Đến dự Hội nghị Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên Bộ môn Giáo dục thể chất nửa đầu nhiệm kỳ 2014 – 2016, Hội nghị vinh dự được đón tiếp: Thầy: Nguyễn Văn Hòa, P. Bí thư Chi Bộ – Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất; Đ/c: Võ Minh Hải, UV Thường vụ BCH đoàn trường ĐHCT- Bí thư Đoàn trường THPT THSP cùng với 30 đài biểu được triệu tập. Kết quả, Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn Bộ môn GDTC nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đại biệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ môn Giáo dục thể chất trong năm học 2014 – 2016 đồng thời bổ sung phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên đến hết nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị; Hội nghị đã tiến hành củng cố, kiện toàn đội ngũ Ban Chấp hành Đoàn Bộ môn, đồng ý cho 03 đồng chí UV BCH rút tên và bổ sung 03 đồng chí vào BCH nửa cuối nhiệm kỳ 2014 – 2016. Hội nghị đã nghe những chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo Bộ môn GDTC, đoàn cấp trên. Sau hơn 01 giờ 30 phút, Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

 

ĐOÀN THANH NIÊN GDTC

Hè tình nguyện Đoàn viên BM. Giáo dục Thể chất Lễ Kết nạp Đảng viên Chào đón Tân sinh viên GDTC Hội cựu sinh viên ngành GDTC Đội tuyển tham gia hội thao Căm trại Tham gia các trò chơi
  1. HOẠT ĐỘNG ĐOÀN
  2. HỘI SINH VIÊN
  3. MENU ĐOÀN