ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN BỘ MÔN GDTC NHIỆM KỲ 2016 – 2018

 

Nhằm tổng kết, đánh giá lại hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của Đoàn Bộ môn GDTC, đánh giá lại quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Bộ môn GDTC nhiệm kỳ 2014 – 2016; đề ra phương hướng hoạt động, công tác cho nhiệm kỳ mới, bầu mới Ban chấp hành Đoàn Bộ môn nhiệm kỳ 2016–2018. Được sự chỉ đạo và thống nhất của BTV Đoàn trường Đại học Cần Thơ, Chi ủy, Ban Chủ nhiệm Bộ môn GDTC, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ môn GDTC tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn Bộ môn GDTC nhiệm kỳ 2016-2018.

Căn cứ vào Hướng dẫn số 282-HD/ĐTN, ngày 16/02/2016 của Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Cần Thơ về việc tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở; Ban Chấp hành Đoàn Bộ môn Giáo dục thể chất xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ môn Giáo dục thể chất lần thứ VI, nhiêm kỳ 2016-2018:

– Đại hội chính thức: 13h30 ngày 16/06/2016.

– Phòng họp Bộ môn GDTC – Trường ĐHCT, Khu II.

Đại hội đại biểu đoàn Bộ môn GDTC nhiệm kỳ 2016 – 2018 vinh dự được đón tiếp quí thầy (cô) Ban lãnh đạo Bộ môn GDTC, Ban thường vụ Đoàn Trường Đại học Cần Thơ:

– Đ/C Nguyễn Thanh Duy – Phó Bí thư đoàn trường Đại học Cần Thơ

– Thầy Nguyễn Văn Hoà – Trưởng Bộ môn GDTC

– Thầy Nguyễn Văn Thái, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trường Bộ môn GDTC

Cùng 40 đại biểu các chi đoàn trực thuộc đoàn Bộ môn GDTC

– Đại hội Đoàn đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ môn Giáo dục thể chất lần thứ VI phải quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo và sự lãnh đạo trưc tiếp, toàn diện của Chi ủy; phải trên tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát huy được trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong xây dựng văn kiện Đại hội, làm cho nghị quyết Đại hội là kết tinh của trí tuệ, khẳng định tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Bộ môn Giáo dục thể chất.

– Ban Chấp hành Đoàn Bộ môn Giáo dục thể chất do Đại hội Đoàn bầu ra phải bao gồm những cán bộ, đoàn viên thanh niên có trình độ, năng lực, tâm quyết, bảo đảm các tiêu chuẩn quy định trong “Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” do Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành theo quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 08 tháng 02 năm 2010 (dưới đây gọi tắt là quy chế cán bộ Đoàn), đồng thời có số lượng, cơ cấu phù hợp đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới.

– Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VI nhiệm kỳ 2016-2018 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ môn Giáo dục thể chất phải là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với các phong trào thi đua sôi nổi, không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên thanh niên trước, trong và sau Đại hội; đảm bảo Đại hội được tổ chức thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

 

 

Đại hội vinh dự nhận được sự chỉ đạo, định hướng của Ban lãnh đạo Bộ môn GDTC:

– Thầy Nguyễn Văn Hoà – Trưởng Bộ môn GDTC

 

– Thầy Nguyễn Văn Thái, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trường Bộ môn GDTC:

 

– Đ/C Nguyễn Thanh Duy – Phó Bí thư đoàn trường Đại học Cần Thơ

 

– Các đại biểu phát biểu đóng góp cho văn kiện đại hội:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đoàn Bộ môn GDTC nhiệm kỳ 2016 – 2018 bao gồm 9 đồng chí:

Một số hình ảnh ĐH:

 

 

 

 

 

 

ĐOÀN THANH NIÊN GDTC

Hè tình nguyện Đoàn viên BM. Giáo dục Thể chất Lễ Kết nạp Đảng viên Chào đón Tân sinh viên GDTC Hội cựu sinh viên ngành GDTC Đội tuyển tham gia hội thao Căm trại Tham gia các trò chơi
  1. HOẠT ĐỘNG ĐOÀN
  2. HỘI SINH VIÊN
  3. MENU ĐOÀN