Thư viện - Kho dụng cụ

 

 Thư viện Bộ môn Giáo dục Thể chất:

 

Thư viện Bộ môn Giáo dục Thể chất hiện đã có một số loại sách giáo trình phục vụ giảng dạy các học phần chuyên và không chuyên ngành GDTC

Ngoài ra còn có những luận văn của sinh viên kháo trước, sinh viên có thể đến mượn về để tham khảo

Hằng năm được sự đấu tư của Ngân sách nhà trường phân bổ mua thêm mới sách - giáo trình phục vụ tài liệu

 

  Kho dụng cụ Bộ môn Giáo dục Thể chất:

Kho Dụng cụ Bộ môn Giáo dục Thể chất được trang bị đầy đủ các dụng cụ như Bóng chuyền, Bóng rổ, Banh đá,

 

Ngoài ra còn được trang bị các dụng cụ hằng năm để phục vụ hoạt động giảng dạy và phục vụ các giải hội thao trong trường hằng năm

Hình ảnh...

 

* Nhân viên phụ trách: Cô Chế Ngọc Hân - Email:

Sinh viên có thể liên hệ mượn giáo trình, tài liệu và dụng cụ học tập trong giờ hành chính và giờ học, liên hệ trực tiếp nhân viên phụ trách để được hướng dẫn cụ thể..

 Chương trình Đào tạo Đại học Chính quy áp dụng tại Trường Đại học Cần Thơ

 

 Chương trình đào tạo Khóa 40 về sau
 Chương trình đào tạo từ Khóa 36 - Khóa 39
  • Không chuyên ngành (Mỗi SV học 03 HP GDTC - 3 TC)
 Chương trình đào tạo từ Khóa 33 - Khóa 35
  • Không chuyên ngành (Mỗi SV học 03 HP GDTC - 3TC)   

     Công văn về việc đăng ký 03 tín chỉ GDTC không chuyên áp dụng từ khóa 40 trở đi