Học bổng Kova 2016

HỌC BỔNG KOVA NĂM 2016

Sinh viên có nhu cầu xét cấp học bổng và giải thưởng KOVA lần thứ 14 năm 2016 theo một trong hai hạng mục "Nghị lực" hoặc "Triển vọng" hoàn tất hồ sơ và nộp trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/6/2016 (Thứ Ba).

Xem chi tiết thông báo

Tải mẫu đơn (Nghị Lực) - Tải mẫu đơn (Triển Vọng)

Học bổng AMD GROUP và Lương Văn Cam 2016

HỌC BỔNG AMD GROUP VÀ LƯƠNG VĂN CAN NĂM 2016

A. Chương trình AMD Group: Sinh viên có nhu cầu xét cấp hoc bổng hoàn chỉnh các thủ tục (sau khi đã đăng ký trực tuyến) nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/7/2016. Hướng dẫn Mẫu đơn

B. Học bổng Lương Văn Can: Sinh viên chính quy, học sinh lớp 12 Trường THPT Thực hành Sư phạm có nhu cầu xét cấp học bổng Lương Văn Can (sau khi đã đăng ký trực tuyến) nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/6/2016. Hướng dẫn 

Xem chi tiết thông báo 

Kết quả Học bổng Hessen 2016

KẾT QUẢ HỌC BỔNG HESSEN NĂM 2016

Văn phòng Hessen tại Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tiến hành tổ chức Lễ phát học bổng cho sinh viên trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long theo kế hoạch sau:

 - Thời gian: từ 10 giờ, ngày 26/4/2016 (Thứ Ba);

 - Địa điểm: Hội trường 1 - tầng 5 Nhà điều hành.

Lưu ý: Sinh viên tham dự Lễ cần trang phục nghiêm túc, mang bảng tên và chuẩn bị Thư cảm ơn để gửi cho nhà tài trợ.

Xem chi tiết thông báo