Học bổng Kova 2016

HỌC BỔNG KOVA NĂM 2016

Sinh viên có nhu cầu xét cấp học bổng và giải thưởng KOVA lần thứ 14 năm 2016 theo một trong hai hạng mục "Nghị lực" hoặc "Triển vọng" hoàn tất hồ sơ và nộp trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/6/2016 (Thứ Ba).

Xem chi tiết thông báo

Tải mẫu đơn (Nghị Lực) - Tải mẫu đơn (Triển Vọng)