Học bổng AMD GROUP và Lương Văn Cam 2016

HỌC BỔNG AMD GROUP VÀ LƯƠNG VĂN CAN NĂM 2016

A. Chương trình AMD Group: Sinh viên có nhu cầu xét cấp hoc bổng hoàn chỉnh các thủ tục (sau khi đã đăng ký trực tuyến) nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/7/2016. Hướng dẫn Mẫu đơn

B. Học bổng Lương Văn Can: Sinh viên chính quy, học sinh lớp 12 Trường THPT Thực hành Sư phạm có nhu cầu xét cấp học bổng Lương Văn Can (sau khi đã đăng ký trực tuyến) nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/6/2016. Hướng dẫn 

Xem chi tiết thông báo