Tổ chức cán bộ

1. Đơn xin dự tuyển.

2. Công văn của đơn vị về việc cử cán bộ viên chức đi đào tạo

3. Sơ yếu lý lịch

4. Dự trù kế hoạch tài chính của khóa học

5. Mẫu 5. Hợp đồng trách nhiệm

6. Giấy bão lãnh thân nhân đi học

7. Giấy giới thiệu của cơ quan (đi học SĐH trong nước)

8. Phiếu đăng ký đi học SĐH tại nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

9. Đề cương nghiên cứu chi tiết và công trình khoa học đối với đi học NCS

10. Đơn xin đi học sau đại học ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

11. Bản cam kết tự túc phần học phí vượt trội so với quy định của Bộ GD&ĐT khi đi học bằng ngân sách nhà nước

12. Công văn của Trường v/v cử cán bộ đi học ở nước ngoài

13. Quyết định của Trường v/v cử cán bộ đi học

14. Đơn xin điều chỉnh lương do thay đổi thời gian đi học

15. Đơn xin gia hạn thời gian học tập

16. Công văn của đơn vị v/v đề nghị gia hạn thời gian học tập

17. Công văn của Trường v/v đề nghị gia hạn cho cán bộ đi học ở nước ngoài

18. Quyết định của Trường v/v gia hạn thời gian học tập

19. Báo cáo kết quả học tập định kỳ (6 tháng/lần)

20. Báo cáo kết quả học tập khi kết thúc chương trình đào tạo

21. Giấy chứng nhận của Đại sứ quán Việt Nam

22. Lý lịch khoa học đối với đi học tiến sĩ trở về

23. Giấy biên nhận nộp hồ sơ cho P.TCCB khi đi học về

24. Công văn của Trường v/v đề nghị Bộ thu nhận cán bộ đi học ở nước ngoài về

25. Quyết định của Trường v/v tạm thu nhận cán bộ đi học ở nước ngoài về

26. Quyết định của Trường v/v thu nhận cán bộ đi học về

 

 Biểu mẫu công đoàn

Download this file (Don tro cap kho khan dot xuat.doc)Đơn xin trợ cấp khó khăn đột xuất 

Download this file (Don vay von.doc)Đơn xin vay vốn Công đoàn 

Download this file (Don xin nghi che do.doc)Đơn xin nghỉ hưởng chế độ 

Download this file (Don xin tro cap tang che.doc)Đơn trợ cấp tang chế 

Download this file (Gia de nghi chi.doc)Mẫu đề nghị chi 

Download this file (Giay de nghi tham hoi.doc)Mẫu đề nghị thăm hỏi 

Download this file (Mau mung qua cuoi.doc) Mẫu đề nghị mừng quà cưới

Download this file (Mau thu CDP theo qui.xls)Mẫu thu công đoàn phí theo quý 

 

 Biểu mẫu thanh toán phòng Tài vụ

1

Dự toán kinh phí thực hiện

01/TV-TT

2

Giấy đề nghị tạm ứng

02/TV-TT

3

Giấy đề nghị thanh toán

03/TV-TT

4

Bảng kê chứng từ thanh toán

04/TV-TT

5

Biên nhận tiền (dành cho CBVC trong trường)

5a/TV-TT

6

Biên nhận tiền (dành cho người ngoài trường)

5b/TV-TT

7

Giấy nộp tiền

6a/TV-TT

8

Giấy nộp tiền thuế TNCN

6b/TV-TT

9

Danh sách nhận tiền

07/TV-TT

10

Bảng kê thanh toán tiền xe ôm

08/TV-TT

11

Bảng kê thanh toán tiền khoán phương tiện đi lại

09/TV-TT

12

Bảng kê tiền phụ cấp đi đường

10/TV-TT

13

Kế hoạch chi năm (áp dụng cho dự án)

11/TV-TT

14

Kế hoạch chi tổng dự án (áp dụng cho dự án)

12/TV-TT

15

Giấy đề nghị bán ngoại tệ

13/TV-TT

16

Giấy đề nghị rút ngoại tệ mặt

14/TV-TT

17

Bảng thống kê thu nhập cá nhân (dành cho CBVC trong trường)

15/TV-TT

18

Bảng kê nộp thuế TNCN (dành cho GV thỉnh giảng ngoài trường)

16/TV-TT

19

Bảng kê tiền coi thi CHÍNH QUY

17a/TV-TT

20

Bảng kê tiền photo đề thi VỪA LÀM VỪA HỌC

17b/TV-TT

21

Bảng tổng hợp tiền coi thi CQ/hoặc photo đề thi VLVH

17c/TV-TT

 

 

 Biểu mẫu áp dụng cho biên soạn giáo trình

Print

1. Mẫu Giảng viên đăng ký biên soạn giáo trình

2. Mẫu Bộ môn duyệt giáo trình

3. Mẫu Khoa duyệt giáo trình

4. Mẫu đề cương chi tiết giáo trình

5. Mẫu đề nghị danh sách Hội đồng thẩm định giáo trình

6. Mẫu nhận xét phản biện giáo trình

7. Mẫu biên bản nghiệm thu giáo trình

8. Mẫu phiếu đánh giá nghiệm thu giáo trình

9. Mẫu quyết nghị của Hội đồng thẩm định

10. Mẫu biên nhận thanh toán cán bộ ngoài trường

11. Hồ sơ thẩm định sách phục vụ đào tạo 

 

 Biểu mẫu Đoàn Thanh Niên

...