GIỚI THIỆU BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
***************************

 Lịch sử phát triển

- Bộ môn Thể dục Thể thao được hình thành vào năm 1976, bộ môn ghép chung với Bộ môn Quân Sự gọi là Bộ môn Quân Thể.
- Năm 1984 Bộ môn Thể dục trực thuộc phòng đào tạo.
- Năm 1987 Bộ môn Thể dục trực thuộc Ban Giám Hiệu.
- Năm 1996 đổi tên thành Bộ môn Giáo dục thể chất.

 Chức năng  - Nhiệm vụ 

Với nhiệm vụ và chứ năng chủ yếu là giảng dạy sinh viên chuyên và không chuyên ngành GDTC trong trường ĐHCT và các lớp liên kết.

 

Ngoài ra Bộ môn còn hướng dẫn, tập luyện và tổ chức cho sinh viên thi đấu các giải thể thao trên toàn quốcvới 01 đội tuyển bóng chuyền ĐHCT, 01 Đội tuyển Bóng đá sinh viên ĐHCT và các đội tuyển Bóng bàn, Cầu lông thuộc mọi đối tượng, lứa tuổi

 

Đảm nhận khối lượng công tác GDTC của toàn trường, Hiện Bộ môn có 01 chuyên ngành GDTC với khoảng 300 sinh viên chuyên ngành. Đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn Bóng chuyên, Cầu lông, Bóng bàn, Võ thuật, Quần vợt Bóng ném,...

 

* Giới thiệu về nhân sự

Tính đến thời điểm 05/2016, tổng số cán bộ của Bộ môn Giáo dục thể chất hiện có 22 cán bộ, trong đó có 06 cán bộ nữ.

  Kèm theo danh sách:

 
TT MSCB Họ tên Chức danh Chức vụ Email
1 727 ThS.Nguyễn Văn Thái  Phó Trưởng Bộ môn Giảng viên chính
2 728 ThS.Lê Quang Anh Chủ tịch CĐ BM Giảng viên chính
3 730 ThS.Trần Thị Xoan Phó trưởng Bộ môn Giảng viên chính
4 732 Lê Tiến Đạt   Nhân viên Bảo vệ
5 1159 TS.Phan Việt Thái   Giảng viên
6 1249 TS.Nguyễn Văn Hòa Trưởng Bộ môn Giảng viên
7 1309 TS.Lê Bá Tường Bí thư Chi ủy BM Giảng viên
8 1310 ThS.Nguyễn Hoàng Khoa   Giảng viên
9 1380 TS.Đặng Thị Kim Quyên   Giảng viên
10 1620 ThS.Tống Lê Minh Trợ lý Thiết bị Giảng viên
11 1621 ThS.Châu Đức Thành    Giảng viên
12 1748 ThS.Châu Hoàng Cầu  Tổ Trưởng Tổ Điền kinh & Môn khác Giảng viên
13 1883 ThS.Đoàn Thu Ánh Điểm  Ủy viên Công đoàn BM Giảng viên
14 2025 CN.Chế Ngọc Hân    Chuyên viên
15 2028 ThS.Lê Phương Hùng    Giảng viên
16 2136 ThS.Nguyễn Thanh Liêm Tổ trưởng Tổ Môn Bóng
Phó Công Đoàn BM
Giảng viên
17 2249 ThS.Nguyễn Hữu Tri Trợ lý Đào tạo
Bí thứ ĐTN BM
Giảng viên
18 2340 ThS.Đào Vũ Nguyên Phó Bí thư ĐTN Giảng viên
19 2352 CN.Trần Thị Lâm   Chuyên viên
20 2732 ThS.Nguyễn Lê Trường Sơn   Giảng viên
21 2744 ThS.Phạm Như Hiếu   Giảng viên

 

Phân loại theo ngạch

Chức danh
Số lượng
Giảng viên chính
03
Giảng viên
15
Chuyên viên
02
Nghiên cứu viên
0
Khác
01
Tổng cộng
21


Phân loại theo trình độ

Trình độ
Số lượng
Tiến sĩ
03
Thạc sĩ
15
Đại học
03
Cao đẳng
0
Trung học
01
Phổ thông
0
Tổng cộng
21

 

Hiện Bộ môn có 2 tổ chuyên ngành: Tổ Điền kinh và các môn khác (11 cán bộ) và Tổ Môn bóng (11 cán bộ); văn phòng (02 chuyên viên); 01 kho dụng cụ và tiến tới thành lập 01 thư viện trong tương lai gần nhất.

 Về Đảng - Đoàn Thể

Bộ môn hiện có 01 Chi ủy trực thuộc bộ môn GDTC ( ... đảng viên), 01 Công đoàn Bộ phận ( 21 công đoàn viên); 01 hội cựu chiến binh trực thuộc trường ( 02 đồng chí) và 01 hội cựu sinh viên mới thành lập từ đầu tháng 4/2016.

Bộ môn phấn đấu đến năm 2020 sẽ theo tiến trình đổi thành Khoa Giáo dục Thể chất.