GIỚI THIỆU BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
***************************

 Lịch sử phát triển

- Bộ môn Thể dục Thể thao được hình thành vào năm 1976, bộ môn ghép chung với Bộ môn Quân Sự gọi là Bộ môn Quân Thể.
- Năm 1984 Bộ môn Thể dục trực thuộc phòng đào tạo.
- Năm 1987 Bộ môn Thể dục trực thuộc Ban Giám Hiệu.
- Năm 1996 đổi tên thành Bộ môn Giáo dục thể chất.

 Chức năng  - Nhiệm vụ 

Với nhiệm vụ và chứ năng chủ yếu là giảng dạy sinh viên chuyên và không chuyên ngành GDTC trong trường ĐHCT và các lớp liên kết.

 

Ngoài ra Bộ môn còn hướng dẫn, tập luyện và tổ chức cho sinh viên thi đấu các giải thể thao trên toàn quốcvới 01 đội tuyển bóng chuyền ĐHCT, 01 Đội tuyển Bóng đá sinh viên ĐHCT và các đội tuyển Bóng bàn, Cầu lông thuộc mọi đối tượng, lứa tuổi

 

Đảm nhận khối lượng công tác GDTC của toàn trường, Hiện Bộ môn có 01 chuyên ngành GDTC với khoảng 300 sinh viên chuyên ngành. Đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn Bóng chuyên, Cầu lông, Bóng bàn, Võ thuật, Quần vợt Bóng ném,...

 

* Giới thiệu về nhân sự

Tính đến thời điểm 05/2016, tổng số cán bộ của Bộ môn Giáo dục thể chất hiện có 22 cán bộ, trong đó có 06 cán bộ nữ.

  Kèm theo danh sách:

 
TT MSCB Họ tên Chức danh Chức vụ Email
1 727 Nguyễn Văn Thái  Phó Trưởng Bộ môn Giảng viên chính
2 728 Lê Quang Anh Chủ tịch CĐ BM Giảng viên chính
3 730 Trần Thị Xoan Phó trưởng Bộ môn Giảng viên chính
4 732 Lê Tiến Đạt   Nhân viên Bảo vệ
5 1159 Phan Việt Thái   Giảng viên
6 1186 Đào Mạnh Tuấn    Giảng viên
7 1249 Nguyễn Văn Hòa Trưởng Bộ môn Giảng viên
8 1309 Lê Bá Tường Bí thư Chi ủy BM Giảng viên
9 1310 Nguyễn Hoàng Khoa   Giảng viên
10 1380 Đặng Thị Kim Quyên   Giảng viên
11 1620 Tống Lê Minh Trợ lý Thiết bị Giảng viên
12 1621 Châu Đức Thành    Giảng viên
13 1748 Châu Hoàng Cầu  Tổ Trưởng Tổ Điền kinh & Môn khác Giảng viên
14 1883 Đoàn Thu Ánh Điểm  Ủy viên Công đoàn BM Giảng viên
15 2025 Chế Ngọc Hân    Chuyên viên
16 2028 Lê Phương Hùng    Giảng viên
17 2136 Nguyễn Thanh Liêm Tổ trưởng Tổ Môn Bóng
Phó Công Đoàn BM
Giảng viên
18 2249 Nguyễn Hữu Tri Trợ lý Đào tạo
Bí thứ ĐTN BM
Giảng viên
19 2340 Đào Vũ Nguyên Phó Bí thư ĐTN Giảng viên
20 2352 Trần Thị Lâm   Chuyên viên
21 2732 Nguyễn Lê Trường Sơn   Giảng viên
22 2744 Phạm Như Hiếu   Giảng viên

 

Phân loại theo ngạch

Chức danh
Số lượng
Giảng viên chính
03
Giảng viên
16
Chuyên viên
02
Nghiên cứu viên
0
Khác
01
Tổng cộng
22


Phân loại theo trình độ

Trình độ
Số lượng
Tiến sĩ
2
Thạc sĩ
16
Đại học
03
Cao đẳng
0
Trung học
01
Phổ thông
0
Tổng cộng
22

 

Hiện Bộ môn có 2 tổ chuyên ngành: Tổ Điền kinh và các môn khác (11 cán bộ) và Tổ Mon bóng (11 cán bộ); 01 văn phòng (02 chuyên viên); 01 kho dụng cụ và tiến tới thành lập 01 thư viện trong tương lai gần nhất.

 Về Đảng - Đoàn Thể

Bộ môn hiện có 01 Chi ủy trực thuộc bộ môn GDTC ( ... đảng viên), 01 Công đoàn Bộ phận ( 22 công đoàn viên); 01 hội cựu chiến binh trực thuộc trường ( 02 đồng chí) và 01 hội cựu sinh viên mới thành lập từ đầu tháng 4/2016.

Bộ môn phấn đấu đến năm 2020 sẽ theo tiến trình đổi thành Khoa Giáo dục Thể chất.