Giao ban định kỳ ngày 05/6/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        /BB-GDTC

 

BIÊN BẢN

(V/v họp giao ban giữa lãnh đạo Bộ môn, Chi uỷ BM và Bộ phân liên quan)

 
   

 

  • Thời gian bắt đầu:  09 giờ 30 phút ngày 05tháng 6năm 2017
  • Địa điểm: Phòng họp Bộ môn GDTC
  • Thành phần tham dự:
  • Thư ký:CôTrần Thị Lâm
    • Nội dung:

        - Lãnh đạo Bộ môn, BCH Công đoàn BM, Chi uỷ BM, Tổ trưởng Tổ Điền kinh & môn khác, Tổ trưởng môn Bóng.

         - Vắng: ĐTN ( Thầy Tri – P)

Chủ tọa: TS. Nguyễn Văn Hoà - Trưởng Bộ môn

Giáo vụ:

- Tuần dạy thứ 4, học kỳ 3, năm học 2016 – 2017. Cán bộ lưu ý tuần 5 sẽ tiến hành  thi kết thúc học kỳ.

- Thực hiện xét tốt nghiệp sinh viên năm cuối khóa 39.

- Triển khai về  hai tổ trưởng công tác viết lại đề cương 15 giáo án HP GDTC không chuyên từ 3 cụm tiết/buổi thành 02 cụm tiết/buổi.

Hạn chót: đầu học kỳ 1, năm học 2017 – 2018.

-         Hiện tại trường ĐH. Kỹ thuật Công nghệ đã chuyển số lượng SV các lớp VLVH qua cho BM, BM sẽ thống kê lại và gởi mail cho GV đăng ký theo nhu cầu và chuẩn bị giảng dạy. Khoảng 28 nhóm SV giáo dục thể chất 1 + 2.

-         Đề nghị phương án mua trái cầu Yonex nhựa thay thế cầu Hải yến đang dạy phục vụ giảng dạy môn cầu lông trong các học kỳ tới.

Công đoàn:

-         Thông báo danh sách điều chỉnh thông tin làm thẻ công đoàn viên. Hạn chót: 5/6/2017.

-         Phổ biến quyết định thành lập hai tổ công đoàn trực thuộc công đoàn Bộ môn và công nhận tổ trưởng tổ công đoàn.

Đoàn thanh niên:

-         Vắng.

Chi bộ:

-         Diện tích cây xanh phủ mát khuôn viên bộ môn hiện nay còn quá ít so với diện tịch sân trống không đảm bảo đủ cho giảng dạy các môn ngoài trời nhất là vào giờ cao điểm và mùa nắng.

Tổ môn Bóng

- Đã tiến hành đánh giá viên chức thành viên trong tổ Bóng và gởi báo cáo về văn phòng.

Tổ Điền kinh

- Đã tiến hành đánh giá viên chức thành viên trong tổ ĐK&MK và gởi báo cáo về văn phòng

Tổ Dịch vụ:

-         Báo cáo thu tháng 5 năm 2017 hoạt động dịch vụ sân Cầu lông, Bóng bàn, Bóng đá, Bóng chuyền NTĐ mới: Tổng thu tháng 5/2017: 15.928.000 đồng chưa trừ chi phí sửa chữa. tiền điện, nước và trả công cho nhân viên trực.

Ý kiến GV khác:

-     Góp ý bộ phận thư ký cần chú ý hơn việc lên lịch công tác tuần của bộ môn và gởi mail đến các bộ phận liên quan được biết lịch làm việc của tuần tiếp theo.

-         Góp ý Tổ dịch vụ: Cần có đề án hoạt động cụ thể, chức năng – nhiệm vụ của từng thành viên trong tổ, phương án thu chi, trả công rõ ràng, báo cáo về Ban Gám sát BM được biết và nắm rõ tình hình hoạt động. Tình trạng shop SV đang hoạt động  không đúng như báo cáo ban đầu của Tổ Dịch vụ về BM.

-         Hiện Công đoàn BM đang chung tay với Phòng Công tác Sinh viên hỗ trợ nuôi bà mẹ việt Nam anh hùng .

Giao ban :

-         Tổ chức đánh giá viên chức cấp BM vào lúc 8g45, thứ 4, ngày 7/6/2017.

-         Bộ phận thiết bị rà soát lại trang thiết bị chuẩn bị phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh năng khiếu 2017 diễn ra vào tháng 7/2017.

-         Năm nay Chủ trì công tác tuyển sinh THPT không phải Trường ĐHCT, nhà trường sẽ chỉ hỗ trợ phương tiện đi lại cho CB tham gia công tác thi THPT ở xa thành phố Cần Thơ.

-         Trong thời gian tới trường sẽ thành lập Hội đồng Trường trong công tác bổ nhiệm và công tác khác trong trường.

-         Cử 02 cán bộ tham gia buổi lễ trông cây nhân ngày môi trường tại Hòa An.

-         Công tác giảng dạy Đại học Kỹ thuật Công nghệ BM sẽ thông báo đến CB qua email để CB biết và đăng ký.

Ý kiến của Lãnh đạo BM

-         Sau 3 tháng thí nghiệm, thông qua những đóng góp của thành viên trong BM, tổ DV cần rút kinh nghiệm, tiếp thu những đóng góp để hoàn thiện đề án, đưa ra để án hoạt động chính thức kể tử tháng 7/2017. Bộ môn sẽ họp lại với trung tâm dịch vụ và các phòng ban đánh giá lại đề án và ra đề án chính thức sau 3 tháng thử nghiệm, cần coi lại Bộ phận nhân sự Tổ Dịch vụ.

-         Tổ Dịch vụ lưu ý hoạt động dịch vụ phải ngoài giờ dạy của giảng viên.

Cuộc họp kết thúc lúc 10g30cùng ngày./.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Trần Thị Lâm

Nguyễn Văn Hòa

Nơi nhận:

-            CB đơn vị;

-            Lưu: VT.