Tuyển dụng lao động làm việc tại Khoa NN& SH ứng dụng (Đơn vị trả lương)

Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng thuộc Trường (tiền lương và các chế độ khác do đơn vị trực tiếp sử dụng lao động chi trả). Các vị trí việc làm cần tuyển cụ thể như sau:

1. Bộ môn Thú y: (Cần tuyển 03 Nghiên cứu viên)

Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi trở lên chuyên ngành: Chăn nuôi, Thú y;
- Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C; Chứng chỉ Tin học trình độ B;

- Có kinh nghiệm làm việc tại Bệnh xá Thú y hoặc Phòng mạch Thú y từ 6 tháng trở lên. Hoặc có kinh nghiệm làm việc với máy chụp X-Quang và tham gia công tác điều trị tại bệnh xá thú y.

2. Bộ môn Sinh lý-Sinh hóa: (Cần tuyển 03 Nghiên cứu viên)

Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi trở lên chuyên ngành Công nghệ Giống cây trồng, Nông nghiệp sạch; thạc sĩ ngành Khoa học cây trồng;
- Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B; Chứng chỉ Tin học trình độ B;

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong phòng thí nghiệm nuôi cấy mô, phòng thí nghiệm sinh lý thực vật và thực hiện thí nghiệm ngoài đồng.

3. Bộ môn Khoa học đất: (Cần tuyển 03 Nghiên cứu viên)

Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên các ngành: Nông học, Trồng trọt, Khoa học đất, Nông nghiệp sạch, Sinh học;
- Chứng chỉ ngoại ngữ Anh văn trình độ B; Chứng chỉ Tin học trình độ A;

- Có kinh nghiệm làm việc trong phòng thí nghiệm, thực hiện bố trí thí nghiệm đồng ruộng; phân tích các chỉ tiêu về đất và cây trồng.

* Hồ sơ xin việc gồm có:

- Đơn xin việc làm (ngoài bì hồ sơ ghi rõ vị trí dự tuyển, điện thoại, email nếu có)

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương (loại 4 trang)

- Giấy khám sức khỏe;

- Văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm có liên quan (ứng viên có thể nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu)

- Bản sao chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (có công chứng);

(Hồ sơ xin việc có bán tại Phòng Tổ chức-Cán bộ trường Đại học Cần Thơ)

* Thời hạn nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 31/3/2016.

* Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức-Cán bộ, Trường Đại học Cần Thơ (Lầu 2, Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ) Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ./.

Tuyển nghiên cứu viên làm việc tại Viện NC&PT Công nghệ Sinh học

Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển Nghiên cứu viên làm việc tại Bộ môn Công nghệ Sinh học Phân tử, Viện nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học thuộc Trường (tiền lương và các chế độ khác do Viện nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học chi trả).

1. Yêu cầu của từng vị trí cụ thể như sau:

Vị trí cần tuyển dụng Số lượng

Tiêu chuẩn

(chuyên ngành, loại TN ...)

Nghiên cứu viên: Vị trí 1 01

-  Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Sinh học;

-  Sử dụng tiếng Anh lưu loát (chứng chỉ B1 hoặc tương đương trở lên);

-  Có kinh nghiệm làm việc tại công ty một năm trở lên trong lĩnh vực phân (vi) sinh học;

-  Có kinh nghiệm trong công tác pha chế, sản xuất  rượu.

Nghiên cứu viên: Vị trí 2 01

-  Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy loại giỏi ngành Công nghệ Sinh học;

-  Trình độ tiếng Anh tối thiểu chứng chỉ A;

-  Thông thạo Tin học văn phòng (đạt chứng chỉ A)

-  Có kinh nghiệm và kỹ năng trong lĩnh vực nuôi cấy chìm nấm dược liệu;

- Có kinh nghiệm trong công tác pha chế, sản xuất  rượu;

- Ưu tiên cho người biết tiếng Khmer.

Nghiên cứu viên: Vị trí  3 01

-  Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy loại Xuất sắc chuyên ngành Công nghệ Sinh học, ưu tiên tốt nghiệp chương trình Tiên tiến (học bằng tiếng Anh)

-  Sử dụng tiếng Anh lưu loát (chứng chỉ B hoặc tương đương trở lên);

-  Thông thạo Tin học văn phòng và các phần mềm thống kê như SAS, SPSS;

-  Thông thạo các kỹ năng cơ bản trong phòng thí nghiệm Sinh học Phân tử, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Phòng trừ sinh học bệnh hại cây trồng (sử dụng vi sinh vật đối kháng)

Nghiên cứu viên: Vị trí  4 01

-  Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy loại Xuất sắc chuyên ngành Công nghệ Sinh học, ưu tiên tốt nghiệp chương trình Tiên tiến (học bằng tiếng Anh)

-  Sử dụng tiếng Anh lưu loát (chứng chỉ B hoặc tương đương trở lên)

-  Thông thạo Tin học văn phòng và các phần mềm thống kê như SAS, SPSS;

- Thông thạo các kỹ năng cơ bản trong phòng thí nghiệm Sinh học Phân tử, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Phòng trừ sinh học bệnh hại cây trồng (sử dụng cơ chế kích kháng)

Nghiên cứu viên: Vị trí  5 01

-  Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy loại Xuất sắc chuyên ngành Công nghệ Sinh học, ưu tiên tốt nghiệp chương trình Tiên tiến (học bằng tiếng Anh)

-  Sử dụng tiếng Anh lưu loát: IELTS 6.5 trở lên;

-  Thông thạo Tin học văn phòng và các phần mềm thống kê như SAS, SPSS;

-  Có kinh nghiệm nghiên cứu tinh sạch enzim vi sinh vật bằng phương pháp sắc ký và nghiên cứu động học enzim;

-  Có kinh nghiệm làm việc với chuyên gia nước ngoài từ 6 tháng trở lên..

Nghiên cứu viên: Vị trí  6 01

-  Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học Cây trồng;

-  Trình độ tiếng Anh đạt chứng chỉ B;

-  Thông thạo Tin học văn phòng đạt chứng chỉ A;

-  Có kinh nghiệm và kỹ năng nghiên cứu về cây sen, thực vật thủy sinh và sinh hóa học.                                                                                                      

2. Hồ sơ xin việc gồm có:

- Đơn xin việc làm (ngoài bì hồ sơ ghi rõ vị trí dự tuyển, điện thoại, email nếu có)

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương (loại 4 trang)

- Giấy khám sức khỏe;

- Văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm có liên quan (ứng viên có thể nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu)

(Hồ sơ xin việc có bán tại Phòng Tổ chức-Cán bộ trường Đại học Cần Thơ)

* Thời hạn nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 06/6/2016.

* Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức-Cán bộ, Trường Đại học Cần Thơ (Lầu 2, Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ) Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ./.

Thông báo tuyển dụng lao động (đợt tháng 6 năm 2016)

Thông báo tuyển dụng lao động (đợt tháng 6 năm 2016)

Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển người lao động làm viêc tại các đơn vị thuộc Trường, cụ thể như sau:

1. Khoa Khoa học Tự nhiên:

* Bộ môn Hóa học: Cần tuyển 01 Nhân viên phục vụ (phòng thí nghiệm)

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên.

- Biết sử dụng vi tính văn phòng và tiếng Anh giao tiếp căn bản.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại phòng thí nghiệm từ 6 tháng trở lên.

2. Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng:

* Văn phòng Khoa: Cần tuyển 01 Chuyên viên.

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại xuất sắc ngành Công nghệ thực phẩm;

- Chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu trình độ B;

- Chứng chỉ tin học trình độ A trở lên;

- Có chứng chỉ Nghiệp vụ Thư ký hoặc Kế toán.

3. Khoa Thủy sản:

* Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Thủy sản Công nghệ cao: Cần tuyển 01 Kỹ thuật viên.

Yêu cầu:

- Ứng viên là nam, không quá 35 tuổi;

- Tốt nghiệp trung cấp ngành Nuôi trồng thủy sản;

- Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên; Chứng chỉ tin học trình độ A.

4. Khoa Sư phạm:

* Văn phòng Khoa: Cần tuyển 01 Nhân viên bảo vệ

Yêu cầu:

- Ứng viên là nam; có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ;

- Có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;

- Ưu tiên những người đã có thời gian công tác trong lực lượng Quân đội nhân dân, những người có chứng nhận nghiệp vụ về bảo vệ.

5. Phòng Đào tạo: Cần tuyển 01 Chuyên viên.

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên chuyên ngành về kinh tế;

- Chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu trình độ B;

- Chứng chỉ tin học trình độ A trở lên;

6. Phòng Quản trị-Thiết bị: Cần tuyển 01 Chuyên viên.

Yêu cầu:

- Ứng viên là nam, không quá 35 tuổi;

- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng, xây dựng cầu đường, xây dựng công trình thủy)

- Chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu trình độ B;

- Chứng chỉ tin học trình độ A trở lên;

7. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng:

(Làm việc tại khu Hòa An, Trường Đại học Cần Thơ - địa chỉ: số 554 QL61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang)

7.1. Cần tuyển 01 Chuyên viên

Yêu cầuTốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành sư phạm loại khá trở lên;

- Chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu trình độ B;

- Chứng chỉ tin học trình độ A trở lên;

7.2. Cần tuyển 01 Nhân viên y tế

Yêu cầuTrình độ: Y sỹ (Tốt nghiệp Cao đẳng Y tế);

- Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên;

- Chứng chỉ tin học trình độ A trở lên;

8. Hồ sơ xin việc gồm có:

- Đơn xin việc (ngoài bì hồ sơ ghi rõ vị trí dự tuyển, điện thoại liên hệ, email nếu có)

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương (loại 4 trang);

- Văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm có liên quan (ứng viên có thể nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu)

- Giấy khám sức khỏe; Bản photo thẻ đoàn hoặc sổ đoàn (nếu là đoàn viên), thẻ đảng hoặc quyết định kết nạp đảng (nếu là đảng viên). 

(Hồ sơ xin việc có bán tại Phòng Tổ chức-Cán bộ trường Đại học Cần Thơ)

* Thời hạn nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 01/8/2016.

Lưu ý: Trong khoảng thời gian từ ngày 30/6/2016 đến ngày 04/7/2016 và từ ngày 11/7/2016 đến ngày 22/7/2016, Phòng Tổ chức-Cán bộ không nhận hồ sơ do bận tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông trung học và tuần nghỉ hè.

* Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức-Cán bộ, Trường Đại học Cần Thơ (Lầu 2, Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ) Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ./.

Tuyển dụng giảng viên thể chất Đại học Võ Trường Toản

Tuyển dụng giảng viên thể chất Đại học Võ Trường Toản

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN được thành lập theo Quyết định số 196/QĐ – TTg ngày 18/02/2008 của Thủ tướng chính phủ. Hiện trường đang đào tạo 8 ngành trình độ đại học, 3 ngành trình độ cao đẳng và 5 chuyên ngành trình độ trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy. Hiện tại Trường đang cần tuyển các vị trí và tiêu chuẩn sau:

   1/ Cán bộ Khoa Y – Dược:
        
- 02 giảng viên Hóa học (chuyên nghành Hóa học có trình độ từ Thạc sỹ trở lên).

        - 01 giảng viên Sinh vật (chuyên nghành Sinh vật có trình độ từ Thạc sỹ trở lên).
        - 05 giảng viên, giảng dạy các mộn: Giải phẩu; Sinh lý; Sinh lý bệnh và Miễn dịch; Vi sinh; Ký sinh; Nội; Ngoại. (chuyên nghành Y, có trình độ từ Thạc sỹ trở lên).
        - 02 Kỹ thuật viên (chuyên ngành Dược, có trình độ Trung cấp trở lên, hoặc Cử nhân Hóa học; Cử nhân Kỹ thuật Y học).
        - 01 Cán bộ Y tế kiêm phụ trách công việc hành chính Khoa (chuyên ngành Y, có trình độ từ y sĩ trở lên).

   2/ Giảng viên Khoa Khoa học cơ bản (số lượng 06) gồm: 
        - 03 giảng viên Anh văn (chuyên ngành sư phạm anh văn);
        - 02 viên chính trị (có trình độ từ thạc sỹ trở lên); 
        - 01 giảng viên giáo dục thể chất (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm).

   3/ Giảng viên Khoa Kinh tế (số lượng 07) gồm:
        - Tốt nghiệp các chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán; Luật Thương mại; Quản trị kinh doanh; Ngoại thương; Kinh tế hoặc Kinh tế nông nghiệp.

   4/ Phòng Kế hoạch – Tài chính (số lượng 3): 
        - Chuyên viên phụ trách kế toán – Tổng hợp (ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm).

 

  ĐIỀU KIỆN CHUNG
   - Tốt nghiệp từ loại khá trở lên (đối với từng vị trí tương ứng); trình độ ngoại ngữ: tối thiểu trình độ B; thành thạo vi tính văn phòng; có khả năng chịu được áp lực công việc cao, có nguyện vọng làm việc lâu dài tại trường….
   - Lương thỏa thuận.

  HỒ SƠ XIN VIỆC GỒM CÓ:
    • Đơn xin việc (ghi rõ vị trí ứng tuyển ngoài bì hồ sơ).
    • Bản tự đánh giá, nhận xét năng lực cá nhân (viết tay hoặc đánh máy).
    • Bản sao CMND và sơ yếu lý lịch có dán ảnh, có xác nhận của chính quyền địa phương (bản chính).
    • Giấy chứng nhận sức khỏe từ bệnh viện huyện trở lên (bản chính).
    • Bản sao các văn bằng, bảng điểm và các chứng chỉ (có chứng thực).
    • Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 24/12/2011 đến hết ngày 07/01/2012.
    • Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính. Tel: 07113.953.200.

  Ghi chú: Chỉ gọi phỏng vấn đối với những hồ sơ đạt yêu cầu, không trả lại những hồ sơ không được gọi phỏng vấn.