Đoàn Thanh Niên

   Chức năng - Nhiệm vụ:

    * Nhân sự:

   * Danh sách Ban chấp hành Đoàn Thanh Niên Bộ môn GDTC (Nhiệm kỳ 2016-2018)

 

Tổ Điền kinh & Môn khác

CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ TỔ ĐIỀN KINH VÀ CÁC MÔN KHÁC

I. Cơ cấu tổ chức: Tổ Điền kinh và Các môn khác

1. Tổ trưởng

2. Môn Điền kinh

3. Môn Thể dục

4. Môn Bơi lội

5. Môn Cầu lông

6. Môn Võ, BB

7. Bộ phận văn phòng

 II. Sơ đồ cơ cấu tổ chức: Tổ Điền kinh và Các môn khác

III. Sơ đồ phân bố tổ theo chuyên ngành:

 

         

                                                                                                                  

IV. Chức năng nhiệm vụ:

1. Tổ trưởng: Ths  Châu Hoàng Cầu MSCB: 1748

Điện thoại: 0976131517

1.1. Chức năng: Tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học môn Điền kinh, Thể dục, Bơi lội, Cầu lông, Võ, Bóng bàn và quản lý Bộ phận Văn phòng theo quy định hiện hành.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Quản lý và trực tiếp giảng dạy chuyên ngành các môn Điền kinh, Thể dục, Bơi lội, Cầu lông, Võ, Bóng bàn và quản lý Bộ phận Văn phòng theo quy định hiện hành.

2.2. Tham gia giảng dạy môn Giáo dục thể chất cho các môn thể dục không chuyên, và chuyên ngành GDTC ở Bộ môn GDTC Trường ĐHCT.

2.3. Tổ chức nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học cấp tổ môn.

2.4. Tham mưu, tổ chức và công tác trọng tài các giải phong trào TDTT trong và ngoài trường của Đại học Cần Thơ.

2.5. Tham gia công tác huấn luyện các đội tuyển TDTT của Đại học Huế;

2.6. Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập các môn Điền kinh, Thể dục, Bơi lội, Cầu lông, Võ, Bóng bàn, tham gia các hoạt động giáo dục  khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Bộ môn GDTC.

7. Quản lý cán bộ, giáng viên, sinh viên theo phân cấp của Bộ môn GDTC.

8. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy các môn học do BM GDTC giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

9. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên của Tổ ĐK và các môn khác.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của BM GDTC.

 

TT

HỌ TÊN

CHỨC DANH/ CHỨC VỤ

      1

Châu Hoàng Cầu

Tổ trưởng, Giảng viên

Nguyễn Văn Hoà

Trưởng bộ môn  Giảng viên

Trần Thị Xoan    

P.Trưởng BM, GVC

Nguyễn Hoàng Khoa 

Giảng viên

Tống Lê Minh     

Giảng viên

Đoàn Thu Ánh Điểm     

 Giảng viên

Lê Phương Hùng

 Giảng viên

Phạm Như Hiếu   

 Giảng viên

Chế Ngọc Hân

Chuyên viên

10 

Trần Thị Lâm

Chuyên viên

11 

Lê Tiến Đạt

Nhân viên Bảo vệ

 

Tổng cộng 11 cán bộ.

 

 

Văn phòng Bộ môn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TỔ VĂN PHÒNG - BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

 

I. CHỨC NĂNG 

Văn phòng Bộ môn là bộ phận tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo đơn vị trong việc tổ chức và quản lý mọi mặt công tác hành chính, tổ chức cán bộ, sinh viên, tài chính, tài sản, vật tư, thiết bị, đào tạo, nghiên cứu Bộ môn học và hợp tác quốc tế của đơn vị.

 II. NHIỆM VỤ 

Văn phòng là đầu mối liên hệ giữa Bộ môn và các Phòng ban, Khoa, Trung tâm, Viện trong trường ĐHCT, có nhiệm vụ giúp lãnh đạo đơn vị trong các hoạt động về quản lý hành chính, trao đổi thông tin (nhận, gởi và lưu trữ các loại công văn, báo cáo...) và hoàn thành các thủ tục về hành chính theo quy định, trình thủ trưởng đơn vị quyết định trước khi gởi về Trường hoặc các đơn vị liên quan.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hiện văn phòng BM.GDTC có 03 cán bộ chính thức đảm nhận công việc chính của bộ phận văn phòng. cụ thể như sau:

 

TT

Họ tên

Nhiệm vụ

Điện thoại

Email

     1

Cn. Trần Thị Lâm

MSCB: 2352

Chuyên viên văn phòng

- Văn thư – Thư ký BM

-  Công tác Sinh viên

- Quản lí hệ thống mạng, website của Bộ môn

- Kế toán Bộ môn

-  Theo dõi hồ sơ và Thanh toán dịch vụ Ôsin

- Phụ trách một phần công tác sửa chữa bảo dưỡng máy in, máy phô tô của phòng làm việc lãnh đạo và phòng làm việc GV trong Bộ môn,

0946.401.202

     2

Cn. Chế Ngọc Hân

MSCB: 2025

Chuyên viên văn phòng

- Quản lý kho

- Tiếp nhận các loại đơn của SV.

- Công tác chấm công đơn vị và chấm công công tác bảo vệ

- Tiêp nhận và lưu trữ điểm học kỳ hệ CQ và VLVH . Khối lượng công tác GV.

- Thư viện: Quản lý và lưu trữ các nguồn sách, nguồn tài liệu tham khảo trong kho sách Bộ môn được trang bị

- Thủ quỹ Bộ môn

0982.819.569

     3

Lê Tiến Đạt

MSCB: 0732

Nhân viên

Bảo vệ.

 

0939693987

 

 

IV. LIÊN HỆ CÔNG TÁC:

Văn phòng Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ.

Điện thoại: (84-0710) 3872187; Fax: (84-0710) 3838474; Email: bmgdtc.

 

More Articles...