Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

2742/QĐ-ĐHCT

15/8/2017

Ban hành quy chế học vụ dành cho sinh viên trình độ đại học hệ chính quy

2525/ĐHCT

30/08/2017

Ban hành về việc môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh

1998/QĐ-ĐHCT

14/06/2016

Quyết định Ban hành Mẫu văn bằng của Trường Đại học Cần Thơ

371/QĐ-ĐHCT

22/02/2016

Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý văn bằng chứng chỉ của Trường Đại học Cần Thơ

3203/QĐ-ĐHCT

09/09/2015

Quyết định Ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học của Trường Đại học Cần Thơ

3666/QĐ-ĐHCT

06/10/2017

Quyết định ban hành Quy định công tác học vụ dành cho sinh viên liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy (Có sửa đổi bổ sung)

2742/QĐ-ĐHCT

15/08/2017

Quyết định Ban hành Quy định về Công tác học vụ dành cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy

5624/QĐ-ĐHCT

20/10/2014

Quyết định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy

278/QĐ-ĐHCT

24/05/2010

Quyết định Điều chỉnh khung điểm chữ A, B, C, D, F

2035/ĐHCT-ĐT

16/12/2009

Tổ chức các lớp học phần, luận văn, đồ án

1811/QĐ-ĐHCT

10/12/2008

Quyết định Về việc quy định về thực hiện nếp sống văn hóa học đường trong Trường Đại học Cần Thơ

1325/ĐHCT

17/09/2008

Đánh giá kết quả học tập bằng hệ điểm A-B-C

THÔNG BÁO

Số lượt truy cập

001303
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
916
1173
1226

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.