Danh mục và chỉ tiêu tuyển sinh các ngành Giáo dục Thể chất

***

TT

Chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Điểm 2017

Điểm 2018

Điểm 2019

Điểm 2020

Điểm 2021

Chỉ tiêu năm 2022

1

Giáo dục thể chất

7140206

T00, T01, T06

   

 

 

24,25

60

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.