CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TỔ VĂN PHÒNG - BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

 

I. CHỨC NĂNG 

Văn phòng Bộ môn là bộ phận tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo đơn vị trong việc tổ chức và quản lý mọi mặt công tác hành chính, tổ chức cán bộ, sinh viên, tài chính, tài sản, vật tư, thiết bị, đào tạo, nghiên cứu Bộ môn học và hợp tác quốc tế của đơn vị.

 II. NHIỆM VỤ 

Văn phòng là đầu mối liên hệ giữa Bộ môn và các Phòng ban, Khoa, Trung tâm, Viện trong trường ĐHCT, có nhiệm vụ giúp lãnh đạo đơn vị trong các hoạt động về quản lý hành chính, trao đổi thông tin (nhận, gởi và lưu trữ các loại công văn, báo cáo...) và hoàn thành các thủ tục về hành chính theo quy định, trình thủ trưởng đơn vị quyết định trước khi gởi về Trường hoặc các đơn vị liên quan.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hiện văn phòng BM.GDTC có 03 cán bộ chính thức đảm nhận công việc chính của bộ phận văn phòng. Cụ thể như sau:

 

TT

Họ tên

Nhiệm vụ

Email

     1

CN. Trần Thị Lâm

MSCB: 2352

Chuyên viên văn phòng

- Văn thư – Thư ký BM

-  Công tác Sinh viên

- Quản lí hệ thống mạng, website của Bộ môn

- Kế toán Bộ môn

-  Theo dõi hồ sơ và Thanh toán dịch vụ Ôsin

- Phụ trách một phần công tác sửa chữa bảo dưỡng máy in, máy phô tô của phòng làm việc lãnh đạo và phòng làm việc GV trong Bộ môn,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     2

CN. Chế Ngọc Hân

MSCB: 2025

Chuyên viên văn phòng

- Quản lý dụng cụ giảng dạy Sv chuyên ngành & Không chuyên

- Tiếp nhận các loại đơn của SV.

- Công tác chấm công đơn vị và chấm công công tác bảo vệ

- Tiêp nhận và lưu trữ điểm học kỳ hệ CQ và VLVH . 

- Thư viện: Quản lý và lưu trữ các nguồn sách, nguồn tài liệu tham khảo trong kho sách Bộ môn được trang bị

- Thủ quỹ Bộ môn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     3

Lê Tiến Đạt

MSCB: 0732

Nhân viên

Bảo vệ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 IV. LIÊN HỆ CÔNG TÁC

Văn phòng Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ.

Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtcThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.