II. KHO DỤNG CỤ BỘ MÔN 

          - Kho Dụng cụ Bộ môn Giáo dục Thể chất được trang bị đầy đủ các dụng cụ như Bóng chuyền, Bóng rổ, Banh đá,

          - Ngoài ra còn được trang bị các dụng cụ hằng năm để phục vụ hoạt động giảng dạy và phục vụ các giải hội thao trong trường hằng năm

1. Quy định mượn - trả dụng cụ tại kho BM

- Đối với CBVC

  1. Khi mượn dụng cụ tại kho BM. GDTC phải ký mượn, để lại thông tin cần thiết, ngày mượn, ngày trả …
  2. Đối với trường hợp làm thiệt hại, mất tài sản, dụng cụ của BM. GDTC Cán bộ, viên có trách nhiệm khắc phục thiệt hại và bồi thường thiệt hại, đảm bảo tính khách quan, công bằng và công khai.

Đối trường hợp CBVC thiếu tinh thần trách nhiệm trong quy định mượn tài sản tại thủ kho BM. GDTC thì bị xử lý theo các quy định hiện hành của nhà nước.   

Đối với sinh viên

  1. Khi mượn dụng cụ phải xuất trình thẻ sinh viên cho nhân viên quản lý lưu tại kho, sau khi trả dụng cụ sinh viên sẽ nhận lại thẻ sịnh viên.
  2. Trường hợp đại diện các khoa, đoàn thể, chi hội … mượn dụng cụ phải có đơn xin mượn dụng cụ, có chữ ký xác nhận của Ban lãnh đạo các khoa, phòng ban … và phải được Phó trưởng BM GDTC phụ trách cơ sở vật chất kí duyệt cho mượn.
  3. Đối với trường hợp sinh viên làm mất, hư hỏng dụng cụ, tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường bằng hiện vật giống với hiện trạng dụng cụ, tài sản ban đầu (không nhận bồi thường bằng tiền bất cứ dưới mọi hình thức nào)

 2. Giờ thực hiện cho mượn dụng cụ

          + Từ thứ 2 đến thứ 6 (trong giờ hành chính).

            Sáng: từ 7g00 đến 11g00.

            Chiều: từ 13g30 đến 17g00.

            Lưu ý: Đối với sinh viên các Khoa tổ chức hội thao rơi vào các ngày thứ 7 và Chủ nhật, sinh viên phải liện hệ mượn dụng cụ, tài sản tại kho do Cô Hân phụ trách vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trong giờ hành chính).

3. Liên hệ để mượn:

      * Nhân viên phụ trách: Cô Chế Ngọc Hân: Điện thoại liên hệ: 0982.819.569 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

II. THƯ VIỆN BỘ MÔN

1. Giới thiệu chung

         Thư viện Bộ môn nằm trong hệ thống Trung tâm học liệu của Trường Đại học Cần Thơ có quá trình hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử phát triển của Bộ môn (gồm 01 phòng lưu trữ sách, tài liệu, luận văn… Sinh viên có thể tìm đọc và mượn giáo trình và bài giảng do cán bộ Bộ môn biên soạn tại Thư viện Bộ môn.

2. Chức năng

         Thư viện Bộ môn có chức năng thông tin và thư viện, phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu Bộ môn học của Bộ môn.

         Đối tượng phục vụ:Bao gồm cán bộ, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên của Bộ môn và các Bộ môn khác có nhu cầu.

3. Nhiệm vụ

        - Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu và thông tin; xây dựng hệ thống tra cứu thông tin hiện đại, thu nhận lưu chiểu các tài liệu do Trường xuất bản, các công trình nghiên cứu Bộ môn học đã được nghiệm thu, giáo trình, tập bài giảng của cán bộ Bộ môn cũng như Trường.

         - Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tiếp cận sử dụng hiệu quả các nguồn thông tin, tài liệu có trong thư viện.

         - Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Bộ môn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao: phối hợp với các bộ môn trong việc lựa chọn, bổ sung tài liệu và triển khai các dịch vụ thông tin thư viện, phối hợp với bộ môn Tin học ứng dụng để ghi danh chứng chỉ A, B tin học.

          - Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Thư viện với Ban chủ nhiệm Bộ môn.

         - Thư viện Bộ môn có chức năng thông tin và thư viện, phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu Bộ môn học của Bộ môn, quản lý phòng  máy tính công.

          - Hiện nay Thư viện Bộ môn Giáo dục Thể chất hiện đã có một số loại sách giáo trình phục vụ giảng dạy các học phần chuyên và không chuyên ngành GDTC

           - Ngoài ra còn có những luận văn của sinh viên kháo trước, sinh viên có thể đến mượn về để tham khảo

           - Hằng năm được sự đấu tư của Ngân sách nhà trường phân bổ mua thêm mới sách - giáo trình phục vụ tài liệu

 

4. Liên hệ để mượn:

* Nhân viên phụ trách: Cô Chế Ngọc Hân: Điện thoại liên hệ: 0982.819.569 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 Sinh viên có thể liên hệ mượn giáo trình, tài liệu và dụng cụ học tập trong giờ hành chính và giờ học, liên hệ trực tiếp hoặc qua điện thoại nhân viên phụ trách để được hướng dẫn cụ thể..

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.