Nhận báo cáo tham dự Nghiên cứu KH sinh viên trong thời đại 4.0 tại Trường Đại học Sư Phạm Thê dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh.

         - Thời gian: Từ ngày thông báo đến hết ngày 19/4/2019.

         - Địa chỉ nhận bài: Phòng Đào tạo Sau Đại học và Công nghệ Trường Đại học Sư phạm TDTT - TP. Hỗ Chí Minh. Số 639, Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM.

         >>> Xem chi tiết thông báo tại đây.

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.