Thực hiện công văn số 330 của Phòng Công tác Sinh viên về Kế hoạch đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 2, năm học 2022-2023.

Khoa thông báo đến SV các lớp chuyên ngành GDTC kế hoạch thực hiện:
 
 Các mốc thời gian thực hiện: 

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

1

SV thực hiện kiểm tra trực tuyến “Sinh hoạt công dân sinh viên”

đến hết ngày 10/12/2022

 

2

Các đơn vị nhập dữ liệu tham gia hoạt động

04/11 - 15/12/2022

3

Thời gian tổng họp dữ liệu của Khoa

16/12 - 18/12/2022

4

SV tự đánh giá

19/12   -    25/12/2022

5

CVHT đánh giá

26/12 - 06/01/2023

6

Thời gian sv phản hồi

07/01 - 30/01/2023

7

Quyết định công nhận điểm rèn luyện

31/01/2023

* Lưu ý công tác thực hiện kiểm tra trên hệ thống:

-    Đường dẫn tài liệu tham khảo: https ://dsa.ctu.edu.vn/tin-an-3/529-mot-so-tai- lieu-van-ban-co-lien-quan- ỉ ■ html

-   Đường dẫn kiểm tra: https ://elearning. ctu.edu.vn/course/view.php?id=l 158

 SV phải quan tâm thực hiện, kết quả tham gia sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1, năm 2022-2023, chi tiết xem tại https ://dsa. ctu. edu. vn/tin-an-3/63-tai-lieu-tham-khao-sinh-hoat-dau-nam-dau-khoa-hoc- 2/530-quv-dinh-kiem-tra. html.

- Đối tượng dự thi: tất cả sv chính quy đang theo học tại Trường;

- Thể lệ cuộc thi: sv làm bài kiểm tra trong thời gian 30 phút cho 30 câu hỏi;

- Kết quả kiểm tra có 2 hình thức: đạt (20 đúng/30), không đạt.

- Thời gian thực hiện: sv có thể làm bài kiểm tra (không giới hạn số lần kiểm tra) đến hết ngày 10/12/2022; 

-  Trường hợp không đạt: sv sẽ bị trừ 03 điểm vào nội dung được nêu tại Điều 5, Mục 1, điểm a, do Phòng CTSV cập nhật trong Hướng dẫn Đánh giá kết quả rèn luyện.

  SV chú ý các mốc thời gian thực hiện kiểm tra trực tuyến và mốc thời gian tự đánh giá trên hệ thống!
 

 

Thời gian Kê khai của Đơn vị:   04-4-2022  đến   15-5-2022
Thời gian tổng hợp của Đơn vị:   16-5-2022  đến   18-5-2022
Thời gian Sinh viên tự đánh giá:   19-5-2022  đến   31-5-2022
Thời gian CVHT đánh giá:   25-5-2022  đến   05-6-2022
Thời gian Sinh viên xem và phản hồi:   06-6-2022  đến   15-6-2022 (Liên hệ Trợ lý Giáo vụ Khoa để phản hồi về điểm số rèn luyện)

>>> Sinh viên xem kế hoạch chi tiết tại đây

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.