* Từ học kỳ 1, năm học 2017 - 2018: trường Đại học Cần Thơ tiến hành đánh giá điểm rèn luyện online cho sinh viên hệ chính quy của Trường,

Thực hiện theo tinh thần trên nay Bộ môn thông báo đến các em sinh viên kịp thời theo dõi kế hoạch trên hệ thống quản lý, nộp các hồ sơ minh chứng theo hướng dẫn để được cộng điểm rèn luyện.

* Đặc biệt sinh viên lưu ý thời gian phản hồi điểm để kịp thời phản ánh điều chỉnh nếu có: sau thời gian trên hệ thống sẽ kháo và không được chỉnh sửa thêm.

* Quy trình đăng ký:

Phân cấp theo từng chức năng, phân hệ và thời gian nhập

 * Từ: 15-10-2017  đến   15-12-2017:

Thời gian phân quyền cho Đoàn Thanh niên BM, nhập khối lượng điểm cộng/ trừ  Sinh viên tham gia bài báo khoa học, Tham gia lực lượng an ninh trật tự, tham gia lực lượng nòng cốt đoàn ĐTN trường, ĐTN Bộ môn

 * 16-12-2017  đến   19-12-2017:

Thời gian phân quyền cho Trợ lý ĐRL Bộ môn nhận khối lượng điểm công hoặc trừ Những SV có quyết định cộng và Trừ theo quyết định trường gửi về..

 * 25-12-2017  đến   05-01-2018:

Thời gian CVHT các khóa 40;41;42;43

CVHT các khóa vào Hệ thống quản lý; đăng nhập bằng tài khoản  và thực hiện nhập cộng hoặc trừ điểm rèn luyện những mục chứng chỉ anh văn tin học, Thành viên thuộc ban cán sự lớp; tham gia hoạt độn của Khoa, Trường có điểm danh.

 * 06-01-2018  đến   15-01-2018;

SV sẽ vào hệ thống quản lý xem và phản hồi lại CVHT và Bộ môn để phản hồi.

 

Nếu không có thay đổi về ĐRL SV sẽ chỉ tích lũy ĐRL từ 50-60 điểm. Mọi thắc mắc xin liên hệ văn phòng BM ( cô Lâm để được hướng dẫn chi tiết)

 

 

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.