Thực hiện kế hoạch về việcđánh giá điểm rèn luyện học kỳ II,2018 - 2019 

Sinh viên theo dõi tiến trình thời gian để kịp thời trong công tác chấm điểm rèn luyện online.

*** Xem hướng dẫn và thời gian chi tiết

Thời gian Kê khai của Đơn vị:

  07-03-2019  đến   20-05-2019

Thời gian tổng hợp của Đơn vị:

  21-05-2019  đến   23-05-2019

Thời gian Sinh viên tự đánh giá:

  24-05-2019  đến   02-06-2019

Thời gian CVHT đánh giá:

  27-05-2019  đến   03-06-2019

Thời gian Sinh viên xem và phản hồi:

  04-06-2019  đến   17-06-2019 (Liên hệ Trợ lý Giáo vụ Khoa để phản hồi về điểm số rèn luyện)

Mọi thắc mắc/ góp ý về hệ thống vui lòng liên hệ:

 

Email:

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Số điện thoại:

  0931 058 098

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.