Mọi điều chỉnh (nếu có): Đề nghị thực hiện trước ngày 10/09/2021 qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    >>> Quyết định về việc định mức học bổng khuyến khích học tập áp dụng từ học kỳ I, năm học 2021 - 2022 (chương trình tiên tiến, chất lượng cao)

    >>> Quyết định về việc định mức học bổng khuyến khích học tập áp dụng từ học kỳ I, năm học 2021 - 2022 (hệ chính quy)

    >>> Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2021 - 2022 (dự kiến)

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.