Nay Bộ môn Giáo dục thể chất tổ chức chấm luận văn tốt nghiệp - TDTT của sinh viên GDTC khóa 41 như sau:

- Sinh viên nộp 03 cuốn Luận văn + 03 cuốn tóm tắt về văn phòng Bộ môn (cô Lâm) đến hết ngày 08/5/2019;

- Tổ chức Hội đồng luận văn tốt nghiệp từ ngày 20-22/5/2019; 

Sau khi kết thúc Sinh viên nộp lại văn phòng Bộ môn 01 Luận văn + 01 CD, hạn chót ngày 25/5/2019;

Mọi chi tiết liên hệ Thầy Nguyễn Hữu Tri: 0917477613, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.