* Sinh viên khóa 41 tập trung ra quân kiến tập sư phạm khóa 41 năm học 2017 - 2018

- Thời gian: lúc 8g30, ngày 02/11/2017 ( thứ 5)

- Hội trường lớn, Khu II. Đại học Cần Thơ

- Thành phần tham dự:

+ Thành viên Ban chỉ đạo KTSP khóa 41.

+ Các cán bộ hướng dẫn đoàn SV KTSP K41 ( 15 đoàn)

+ Tất cả Sinh viên KTSP khóa 41 (842 SV)

Đề nghị các em đến tham dự đầy đủ và mang theo hồ sơ cá nhân và tài liệu hướng dẫn kiến tập SP.

 

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.