>> Xem kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2019

- SV kiểm tra danh sách SV tốt nghiệp dự kiến và phản ánh nếu có sai sót đến hết ngày 12/8/2019 về địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- SV không có tên trong cả 2 danh sách đạt và không đạt là do không đăng ký xét tốt nghiệp. Hệ thống sẽ mở lại cho SV đăng ký xét tốt nghiệp bổ sung từ 10-11/8/2019.

>> Danh sách SV chưa đủ điều kiện tốt nghiệp dự kiến 

>> Danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp dự kiến cập nhật đến ngày 08/8/2019 (xem theo đơn vị bên dưới)

1. Bộ môn Giáo dục Thể chất

>> Xem kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2019

* Lưu ý:  

- Danh sách sẽ được cập nhật mới vào lúc 17h ngày 03/6/2019.

- Do chỉ là danh sách dự kiến nên sẽ có nhiều SV đủ điều kiện nhưng chưa có tên, hoặc đã chọn HP tích lũy nhưng chưa cập nhật nên SV kiểm tra thông tin và gửi phản hồi nếu có sai sót về địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. đến hết ngày 04/6/2019.

- SV không có tên trong cả 2 danh sách đạt và không đạt là do không đăng ký xét tốt nghiệp. Hệ thống sẽ mở lại cho SV đăng ký xét tốt nghiệp và chọn học phần tích lũy từ 31/5 đến hết ngày 02/6/2019.

>>  Danh sách SV dự kiến tốt nghiệp (cập nhật ngày 29/5/2019) Xem danh sách bên dưới.

SV đủ điều kiên tốt nghiệp có thể đề nghị xác nhận hoàn thành CTĐT (tải mẫu đơn tại đây) lưu ý SV nào cần thì mới xác nhận nhé.

TT Đơn vị
1 Bộ môn Giáo dục Thể chất

 >> Danh sách chưa đủ điều kiện tốt nghiệp

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.