I.Cơ cấu tổ chức: Tổ Môn Bóng

  1. Tổ trưởng
  2. Môn Bóng chuyền
  3. Môn Bóng đá
  4. Môn Bóng rổ
  5. Môn Bóng ném
  6. Môn Quần vợt
  7. Môn Cờ vua                                                            

II. Chức năng nhiệm vụ:

* Tổ trưởng: ThS.  Nguyễn Thanh Liêm  MSCB: 2136

1.Chức năng:

Tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học môn Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng ném, Quần vợt, Cờ vua theo quy định của nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Quản lý và trực tiếp giảng dạy chuyên ngành các môn Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng ném, Quần vợt, Cờ vua…

2.2. Tham gia giảng dạy môn Giáo dục thể chất cho các môn thể dục không chuyên, và chuyên ngành GDTC ở Bộ môn GDTC Trường ĐHCT.

2.3. Tổ chức nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học cấp tổ môn.

2.4. Tham mưu, tổ chức và công tác trọng tài các giải phong trào TDTT trong và ngoài trường của Đại học Cần Thơ.

2.5. Tham gia công tác huấn luyện các đội tuyển TDTT của Đại học Cần Thơ;

2.6. Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập các môn Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng ném, Quần vợt, Cờ vua, tham gia các hoạt động giáo dục  khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Bộ môn GDTC.

2.7. Quản lý cán bộ, giáng viên, sinh viên theo phân cấp của Bộ môn GDTC.

2.8. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy các môn học do BM GDTC giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

2.9. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên của Tổ Môn Bóng.

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của BM GDTC.

 III. Nhân sự:

TT

HỌ TÊN

CHỨC DANH/ CHỨC VỤ

1

Nguyễn Thanh Liêm

Tổ trưởng, Giảng viên

2

Nguyễn Văn Thái

Phó Trưởng bộ môn  Giảng viên

3

Lê Quang Anh

Phó Trưởng BM, Giảng viên chính

4

Lê Bá Tường

 Giảng viên

5

Phan Việt Thái

 Giảng viên

6

Đặng Thị Kim Quyên

Giảng viên

7

Châu Đức Thành

Giảng viên

8

Nguyễn Hữu Tri

Giảng viên

9

Đào Vũ Nguyên

Giảng viên

10

Nguyễn Lê Trường Sơn

Giảng viên

 Tổng có: 10 cán bộ,

Tìm kiếm

TÂN SINH VIÊN KHÓA 44

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.