GIỚI THIỆU BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
***************************

I. Sứ mạng (Mission)

Bộ môn Giáo dục Thể chất Trường Đại học Cần Thơ, thực hiện giảng dạy các môn thể dục thể thao cho sinh viên chuyên và không chuyên ngành giáo dục thể chất, thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức các hoạt động phong trào TDTT phục vụ cho việc phát triển giáo dục đào tạo và thể chất cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

II. Tầm nhìn (Vision)

Đến năm 2022, Bộ môn Giáo dục Thể chất Trường Đại học Cần Thơ sẽ trở thành một trong những đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học và tổ chức các phong trào chất lượng tốt nhất trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần nâng cao chất lượng bền vững cho trường Đại học Cần Thơ.

III. Lịch sử phát triển

- Bộ môn Thể dục Thể thao được hình thành vào năm 1976, Bộ môn ghép chung với Bộ môn Quân Sự gọi là Bộ môn Quân Thể.
- Năm 1984: Bộ môn Thể dục trực thuộc Phòng Đào tạo.
- Năm 1987: Bộ môn Thể dục trực thuộc Ban Giám Hiệu.
- Năm 1996: đổi tên thành Bộ môn Giáo dục Thể chất.

IV. Chức năng  - Nhiệm vụ 

1. Giảng dạy môn thể dục cho các sinh viên không chuyên ngành GDTC trong trường ĐHCT.

2. Đào tạo giáo viên thể dục chuyên ngành GDTC.

3. Giảng dạy môn thể dục cho các sinh viên ngành GDTC hệ VLVH và hệ liên kết trong và ngoài trường ĐHCT.

4. Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực TDTT.

5. Tổ chức các hoạt động TDTT cho toàn trường.

6. Bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức và thông tin cho giáo viên thể dục thể thao trung học phổ thông các tính khu vự ĐB.SCL

 Ngoài ra Bộ môn còn hướng dẫn, tập luyện và tổ chức cho sinh viên thi đấu các giải thể thao trên toàn quốc với 01 đội tuyển bóng chuyền ĐHCT, 01 Đội tuyển Bóng đá sinh viên ĐHCT và các đội tuyển Bóng bàn, Cầu lông, Bóng rổ,... thuộc mọi đối tượng, lứa tuổi

 Đảm nhận khối lượng công tác GDTC của toàn trường, Hiện Bộ môn có 01 chuyên ngành GDTC với khoảng 300 sinh viên chuyên ngành. Đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn Bóng chuyên, Cầu lông, Bóng bàn, Võ thuật, Quần vợt Bóng ném,...

V. Nhân sự

Tính đến thời điểm 4/2021, tổng số cán bộ của Bộ môn Giáo dục thể chất hiện có 20 cán bộ, trong đó có 05 cán bộ nữ.

 

                            DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO VÀ TẬP THỂ CÁN BỘ BỘ MÔN GDTC

TT

MSCB

Họ tên

Chức vụ

Chức danh

Hình ảnh

Email

1

1249

TS. Nguyễn Văn Hòa

Trưởng Bộ môn

Phó Bí thư Chi ủy BM

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

1309

 TS. Lê Bá Tường

Phó trưởng Bộ môn

Bí thư Chi ủy BM

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2136 

 TS. Nguyễn Thanh Liêm

Phó Trưởng Bộ môn

Chủ tịch CĐBM 

 Giảng viên chính This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 4

1380 

TS.Đặng Thị Kim Quyên

 

Phó Chủ tịch CĐBM 

 Giảng viên chính This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 5

 1621

ThS. Châu Đức Thành

Ủy viên BCH CĐ BM 

Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

2249

ThS.Nguyễn Hữu Tri

Trợ lý Đào tạo 
Bí thư ĐTN BM

 

Giảng viên chính This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 7

0727

ThS. Nguyễn Văn Thái

  Giảng viên chính This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 8

1159

TS. Phan Việt Thái

  Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

1310

ThS.Nguyễn Hoàng Khoa

 

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

1620

ThS.Tống Lê Minh

Trợ lý Thiết bị

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

1748

TS. Châu Hoàng Cầu 

Trợ lý ĐB. Chất lượng BM

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

1883

ThS. Đoàn Thu Ánh Điểm 

 Trợ lý NCKH BM

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

2028

ThS. Lê Phương Hùng 

 

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

2340

ThS. Đào Vũ Nguyên

 

Giảng viên chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

 2732

ThS. Nguyễn Lê Trường Sơn

  Giảng viên chính This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

 2744

ThS. Phạm Như Hiếu

Phó Bí thư ĐTN BM

Bí thư chi đoàn CB

 

 Giảng viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

2862

TS. Nguyễn Minh Khoa

  Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18 

 2025

CN.Chế Ngọc Hân 

 

 

 

 

 

  Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

2352

 CN.Trần Thị Lâm

 

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

0732

Lê Tiến Đạt

 

 

 

Nhân viên

Bảo vệ

ltdatThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

• Phân loại theo ngạch

Chức danh
Số lượng
Giảng viên chính
10
Giảng viên
07
Chuyên viên
02
Nghiên cứu viên
0
Khác
01
Tổng cộng
20


• Phân loại theo trình độ:

Trình độ
Số lượng
Tiến sĩ
07
Thạc sĩ
10
Đại học
02
Cao đẳng
0
Trung học
01
Phổ thông
0
Tổng cộng
20

 

VI. Tổ chức

Cơ cấu điều hành hoạt động đào tạo của Bộ môn GDTC gồm các thành phần sau:

- Ban chủ nhiệm Bộ môn: gồm 01 Trưởng Bộ môn và 02 Phó trưởng BM: phụ trách công tác đào tạo, cơ sở vật chất, hoạt động thể thao.

- Tổ văn phòng : (02 CB).

- Bộ môn hiện có 01 Chi ủy trực thuộc bộ môn GDTC (11 đảng viên), 01 Công đoàn Bộ phận (20 công đoàn viên); 01 hội cựu chiến binh trực thuộc trường ( 02 đồng chí) và 01 hội cựu sinh viên mới thành lập từ đầu tháng 4/2016. 

- Các hội đồng khoa học BM.

Bộ môn phấn đấu đến năm 2022 sẽ theo tiến trình đổi thành Khoa Giáo dục Thể chất.

 

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.