Công đoàn Khoa GDTC

* Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Khoa Giáo dục Thể chất nhiệm kỳ 2017 - 2022 tính đến tháng 12/2021:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

Email

1

Nguyễn Thanh Liêm

 Chủ tịch 

Giảng viên 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

 Đặng Thị Kim Quyên

 Phó Chủ tịch

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

 Châu Đức Thành

Uỷ viên 

 Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


* Danh sách Công đoàn viên Khoa Giáo dục Thể chất ( tính đến tháng 12/2022):

TT

MSCB

Họ tên

Chức danh

1

732

Lê Tiến Đạt

Nhân viên 

2

1159

TS.Phan Việt Thái

Giảng viên

3

1249

TS.Nguyễn Văn Hòa

Giảng viên

4

1309

TS.Lê Bá Tường

Giảng viên

5

1310

ThS.Nguyễn Hoàng Khoa

Giảng viên

6

1380

TS.Đặng Thị Kim Quyên

Giảng viên

7

1620

ThS.Tống Lê Minh

Giảng viên

8

1621

ThS.Châu Đức Thành 

Giảng viên

9

1748

ThS.Châu Hoàng Cầu 

Giảng viên

10

1883

ThS.Đoàn Thu Ánh Điểm 

Giảng viên

11

2025

CN.Chế Ngọc Hân 

Chuyên viên

12

2028

ThS.Lê Phương Hùng 

Giảng viên

13

2136

TS.Nguyễn Thanh Liêm

Giảng viên

14

2249

ThS.Nguyễn Hữu Tri

Giảng viên

15

2340

ThS.Đào Vũ Nguyên

Giảng viên

16

2352

CN.Trần Thị Lâm

Chuyên viên

17

2732

ThS.Nguyễn Lê Trường Sơn

Giảng viên

18

2744

Phạm Như Hiếu

Giảng viên

19

2862

Nguyễn Minh Khoa

Giảng viên

20

2864

Đặng Minh Thành

Giang viên

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.