Liên hệ công tác Bô môn Giáo dục thể chất 
 
Địa chỉ: 

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtcThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..Liên hệ từng bộ phận

 Điện thoại

 Email

 - Trưởng Bộ môn (ông Nguyễn Văn Hòa)

(0292) 3872 158

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phó Trưởng Bộ môn (ông Nguyễn Văn Thái)

(0292) 3872 163

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phó Trưởng Bộ môn (Bà Trần Thị Xoan)

(0292) 3872 163

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

- Văn phòng Bộ môn

(0292) 3872 187

                                           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Văn phòng Đoàn Thanh niên

(0292) 3872 270

 

- Văn phòng Công đoàn

(0292) 3872 271

 

- Phòng Tổ Môn bóng

(0292) 3872 272

 

- Phòng Tổ Điền kinh và các môn khác

(0292) 3872 273

 

 

Tìm kiếm

TIN MỚI

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.