Liên hệ công tác Bô môn Giáo dục thể chất 
 
Địa chỉ: 

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtcThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..Liên hệ từng bộ phận

 Điện thoại

 Email

 - Trưởng Bộ môn (ông Nguyễn Văn Hòa)

(0292) 3872 158

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phó Trưởng Bộ môn - phụ trách công tác đào tạo

(ông Lê Bá Tường)

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phó Trưởng Bộ môn - phụ trách công tác cơ sở vật chất, phong trào TDTT

(Ông Nguyễn Thanh Liêm)

 

thanhliemThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

- Văn phòng Bộ môn

(0292) 3872 187

                                           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Văn phòng Đoàn Thanh niên

(0292) 3872 270

 

- Văn phòng Công đoàn

(0292) 3872 271

 

 

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.