CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ TỔ ĐIỀN KINH VÀ CÁC MÔN KHÁC

I. Cơ cấu tổ chức: Tổ Điền kinh và Các môn khác

1. Tổ trưởng

2. Môn Điền kinh

3. Môn Thể dục

4. Môn Bơi lội

5. Môn Cầu lông

6. Môn Võ, BB

7. Bộ phận văn phòng                                                                           

II. Chức năng nhiệm vụ:

* Tổ trưởng: ThS.  Châu Hoàng Cầu MSCB: 1748

  Điện thoại: 0976131517

1. Chức năng:

Tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học môn Điền kinh, Thể dục, Bơi lội, Cầu lông, Võ, Bóng bàn và quản lý Bộ phận Văn phòng theo quy định hiện hành.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Quản lý và trực tiếp giảng dạy chuyên ngành các môn Điền kinh, Thể dục, Bơi lội, Cầu lông, Võ, Bóng bàn và quản lý Bộ phận Văn phòng theo quy định hiện hành.

2.2. Tham gia giảng dạy môn Giáo dục thể chất cho các môn thể dục không chuyên, và chuyên ngành GDTC ở Bộ môn GDTC Trường ĐHCT.

2.3. Tổ chức nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học cấp tổ môn.

2.4. Tham mưu, tổ chức và công tác trọng tài các giải phong trào TDTT trong và ngoài trường của Đại học Cần Thơ.

2.5. Tham gia công tác huấn luyện các đội tuyển TDTT của Đại học Huế;

2.6. Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập các môn Điền kinh, Thể dục, Bơi lội, Cầu lông, Võ, Bóng bàn, tham gia các hoạt động giáo dục  khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Bộ môn GDTC.

2.7. Quản lý cán bộ, giáng viên, sinh viên theo phân cấp của Bộ môn GDTC.

2.8. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy các môn học do BM GDTC giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

2.9. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên của Tổ ĐK và các môn khác.

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của BM GDTC.

 III. Nhân sự:

TT

HỌ TÊN

CHỨC DANH/ CHỨC VỤ

1

Châu Hoàng Cầu

Tổ trưởng, Giảng viên

2

Nguyễn Văn Hoà

Trưởng bộ môn  Giảng viên

3

Trần Thị Xoan    

Phó Trưởng BM, Giảng viên chính

4

Nguyễn Hoàng Khoa 

Giảng viên

5

Tống Lê Minh     

Giảng viên

6

Đoàn Thu Ánh Điểm     

 Giảng viên

7

Lê Phương Hùng

 Giảng viên

8

Phạm Như Hiếu   

 Giảng viên

9

Chế Ngọc Hân

Chuyên viên

10

Trần Thị Lâm

Chuyên viên

11

Lê Tiến Đạt

Nhân viên Bảo vệ

 

Tổng cộng 11 cán bộ.

Tìm kiếm

TÂN SINH VIÊN KHÓA 44

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.