Sinh viên xem chi tiết thông báo và làm theo hướng dẫn. Mọi chi tiết liên hệ văn phòng Bộ môn GDTC. Điện thoại: 02923.872.187

>> Xem thông báo

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.