»   Lịch làm việc cả năm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

»   Lịch làm việc tuần 25/12/2017 - 31/12/2017 ( 23/12/2017 )

»   Lịch làm việc tuần 18/12/2017 - 24/12/2017 ( 17/12/2017 )

»   Lịch làm việc tuần 11/12/2017 - 17/12/2017 ( 09/12/2017 )

 »   Lịch làm việc tuần 04/12/2017 - 10/12/2017 ( 02/12/2017 )

 »   Lịch làm việc tuần 27/11/2017 - 03/12/2017 ( 25/11/2017 )

 »   Lịch làm việc tuần 20/11/2017 - 26/11/2017 ( 20/11/2017 )

 »   Lịch làm việc tuần 13/11/2017 - 19/11/2017 ( 11/11/2017 )

 »   Lịch làm việc tuần 06/11/2017 - 12/11/2017 ( 05/11/2017 )

 »   Lịch làm việc tuần 30/10/2017 - 05/11/2017 ( 28/10/2017 )

 »   Lịch làm việc tuần 23/10/2017 - 29/10/2017 ( 21/10/2017 )

 »   Lịch làm việc tuần 16/10/2017 - 22/10/2017 ( 14/10/2017 )

 »   Lịch làm việc tuần 09/10/2017 - 15/10/2017 ( 07/10/2017 )

 »   Lịch làm việc tuần 02/10/2017 - 08/10/2017 ( 30/09/2017 )

 »   Lịch làm việc tuần 25/09/2017 - 01/10/2017 ( 23/09/2017 )

 »   Lịch làm việc tuần 18/09/2017 - 24/09/2017 ( 16/09/2017 )

 »   Lịch làm việc tuần 11/09/2017 - 17/09/2017 ( 09/09/2017 )

 »   Lịch làm việc tuần 04/09/2017 - 10/09/2017 ( 02/09/2017 )

 »   Lịch làm việc tuần 28/08/2017 - 03/09/2017 ( 26/08/2017 )

 »   Lịch làm việc tuần 21/08/2017 - 27/08/2017 ( 19/08/2017 )

 »   Lịch làm việc tuần 14/08/2017 - 20/08/201( 12/08/2017 )

 »   Lịch làm việc tuần 07/08/2017 - 13/08/2017 ( 05/08/2017 )

 »   Lịch làm việc tuần 31/07/2017 - 06/08/2017 ( 31/07/2017 )

 »   Lịch làm việc tuần 24/07/2017 - 30/07/2017 ( 22/07/2017 )

 »   Lịch làm việc 2 tuần từ 10/07/2017 - 23/07/2017 ( 08/07/2017 )

 »   Lịch làm việc tuần 03/07/2017 - 09/07/2017 ( 02/07/2017 )

 »   Lịch làm việc tuần 26/06/2017 - 02/07/2017 ( 25/06/2017 )

 »   Lịch làm việc tuần 19/06/2017 - 25/06/2017 ( 16/06/2017 )

 »   Lịch làm việc tuần 12/06/2017 - 18/06/2017 ( 10/06/2017 )

 »   Lịch làm việc tuần 05/06/2017 - 11/06/2017 ( 03/06/2017 )

 »   Lịch làm việc tuần 29/05/2017 - 04/06/2017 ( 27/05/2017 )

Tìm kiếm

TÂN SINH VIÊN KHÓA 44

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.