Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

DS Lớp chuyên ngành

 Danh sách sinh viên các lớp K34 - K41

 

KHÓA

LỚP

                      CVHT

         EMAIL

Danh sách sinh viên K34

(2008 - 2012)

TD0837A1(32 SV)

  TS. Đặng Thị Kim quyên  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TD0837A2 (35 SV)

 ThS. Tống Lê Minh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Danh sách sinh viên K35

(2009 - 2013)

TD0937A1 (40SV)

 ThS. Lê Quang Anh  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TD0937A2 (38SV)

 ThS. Lê Phương Hùng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Danh sách sinh viên K36

(2010 - 2014)

TD1037A1 (44SV)

 ThS. Trần Thị Xoan  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TD1037A2 (42 SV)

 ThS. Châu Hoàng Cầu  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Danh sách sinh viên K37

(2011 - 2015)

 

TD1137A1 (42 SV)

 ThS. Đào Xên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

TD1137A2 (38 SV)

 ThS. Nguyễn Hữu Tri This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Danh sách sinh viên K38

(2012 - 2016)

TD12X6A1 (42 SV)

ThS. Nguyễn Thanh Liêm   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TD12X6A2 (42 SV)

 ThS. Đoàn Thu Ánh Điểm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Danh sách sinh viên K39

(2013 - 2017)

TD13X6A1 (42 SV)

 TS. Lê Bá Tường This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

TD13X6A2 (42 SV)

 ThS. Nguyễn Hoàng Khoa  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Danh sách sinh viên K40

(2014 - 2018)

TD14X6A1 (42 SV)

 ThS. Châu Đức Thành  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TD14X6A2 (42 SV)

 ThS. Tống Lê Minh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Danh sách sinh viên K41

(2015 - 2019)

TD15X6A1 (42 SV)

 ThS. Châu Hoàng Cầu

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.n

Danh sách sinh viên K42

(2016 - 2020)

TD16X6A1 ( 40 SV)

TS. Phan Việt Thái This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Danh sách sinh viên K43

(2017 - 2021)

         TD17X6A1  TS. Đặng Thị Kim Quyên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

THÔNG BÁO

Số lượt truy cập

001271
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
884
1141
1194

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.