Quyết định và thông báo thông qua đề cương luận văn khóa 40 hệ vừa làm vừa học 

Thời gian thông qua đề cương: 03/9/2018 - 14/9/2018 ( thời gian cụ thể tùy từng hội đồng sẽ thông báo sau)

Địa điểm: Bộ môn GDTC.

Yêu cầu chi tiết xem trong thông báo đính kèm dưới đây:

*** Thông báo và danh sách từng hội đồng

*** Danh sách đề cương thông qua báo cáo trên hội đồng!

Mọi chi tiết liên hệ Thầy Nguyễn Hữu Tri, 0917477613, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.