Sinh hoạt đầu năm đối với sinh viên khóa 44 tại Trung tâm học liệu

Đối với sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất , tham dự buổi sinh hoạt tại trung tâm học liệu

- Thời gian: Sáng ngày 07/9/2018

- Địa điểm: sinh viên tập trung tại Sảnh Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Cần Thơ

* Xem chi tiết thông báo

 

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.