Sinh viên khóa 45 ngành GDTC học quốc phòng tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng tại Hòa An, 

Lưu ý công tác sinh hoạt tại trung tâm và Kế hoạch phân chia đại đội tại Trung tâm,

Mọi chi tiết sinh viên truy cập trang web:  https://dec.ctu.edu.vn/index.php/trang-chu

để nắm thông tin!

Trân trọng!

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.