Kiểm tra Anh văn đầu vào sinh viên khóa 44

        Để đánh giá được năng lực tiếng Anh, làm cơ sở thực hiện xếp lớp, xét miễn học các học phần tiếng Anh được quy định trong chương trình đào tạo; xét chọn sinh viên có nguyện vọng theo học các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao của trường; kết hợp xét miễn học các học phần tiếng Pháp, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức thực hiện kỳ kiểm tra tiếng Anh đối với sinh viên các lớp thuộc khóa 44.

  1. Đối tượng kiểm tra

Tất cả sinh viên khóa 44 trừ sinh viên thuộc các ngành Ngôn ngữ Anh, Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh, Sư phạm tiếng Anh, học sinh dự bị và các đối tượng hội đủ điều kiện được nêu ở mục 2 dưới đây.                       

  1. Điều kiện miễn dự kiểm tra và miễn học các học phần ngoại ngữ căn bản

2.1. Miễn dự kiểm tra và miễn học các học phần tiếng Anh căn bản

            Sinh viên được miễn tham dự kỳ kiểm tra và được xét miễn học các học phần Anh văn căn bản tương ứng được quy định trong chương trình đào tạo khi hội đủ một trong các điều kiện sau đây:

           + Có một trong số Chứng chỉ Tiếng Anh quốc gia A, B, hoặc C do Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ cấptrong thời gian 2 năm tính đến ngày tổ chức kiểm tra.

           + Đạt cấp độ A2 trở lên theo Khung đánh giá trình độ ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu (CEFR) (bảng 1) hoặc bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Trường Đại học Cần Thơ cấptrong thời gian 2 năm tính đến ngày tổ chức kiểm tra.

Bảng 1. Các loại chứng chỉ và kết quả điểm tiếng Anh tương đương cấp độ A2

CEFR

IELTS

TOEFL paper based

TOEIC

Cambridge Exam

A2

3.0

350

350

KET, KET for Schools,

Young Learners FLYERS

2.2. Xét miễn học các học phần tiếng Pháp căn bản

            Trường không tổ chức kiểm tra năng lực sử dụng tiếng Pháp đối với sinh viên thuộc các chuyên ngành tiếng Anh (Ngôn ngữ Anh, Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh và Sư phạm tiếng Anh). Các sinh viên thuộc các chuyên ngành tiếng Anh phải học các lớp học phần tiếng Pháp được quy định trong chương trình đào tạo; được xét miễn học các học phần tiếng Pháp tương ứng được quy định trong chương trình đào tạo khi hội đủ một trong các điều kiện sau đây:

           + Có một trong số Chứng chỉ Tiếng Pháp quốc gia A, B, hoặc C do Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ cấptrong thời gian 2 năm tính đến ngày tổ chức kiểm tra.

           + Có một trong số các loại Chứng chỉ Tiếng Pháp tối thiểu như trong Bảng 2 hoặc bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Trường Đại học Cần Thơ cấptrong thời gian 2 năm tính đến ngày tổ chức kiểm tra.

 Bảng 2. Loại chứng chỉ và cấp độ tiếng Pháp

Loại chứng chỉ

DELF

TCF

CEFP

Cấp độ

DELF A2

TCF A2

CEFP 1

2.3. Các trường hợp khác sẽ do Hội đồng Đánh giá năng lực ngoại ngữ trường xem xét quyết định. 

  1. Quyền lợi

Căn cứ kết quả kiểm tra, sinh viên được xếp vào học các lớp học phần tiếng Anh phù hợp, được giảm số lượng tín chỉ ngoại ngữ tương ứng phải tích lũy theo quy định của chương trình đào tạo, cũng như được xét tuyển vào học các chương trình đào tạo tiên tiến và chất lượng cao của trường. 

  1.  Tổ chức thực hiện

4.1. Thu chi phí, phát phiếu báo dự kiểm tra năng lực sử dụng tiếng Anh và nhận chứng chỉ ngoại ngữ để xét miễn học phần

            - Tất cả sinh viên khóa 44 nộp chi phí kiểm tra năng lực sử dụng tiếng Anh cùng thời điểm nộp học phí, ngoại trừ các sinh viên thuộc các chuyên ngành tiếng Anhvà học sinh dự bị. Chi phí tham dự kiểm tra là 50.000 đồng/sinh viên.

            - Sinh viên đã nộp chi phí kiểm tra năng lực sử dụng tiếng Anh đến nhận Phiếu báo dự kiểm tra (mang theo biên lai thu tiền để đối chiếu), và nộp các chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định (nếu có) để được xét miễn kiểm tra tại Phòng NhậnPhiếu báo kiểm tratiếng Anhtrong khu vực nộp hồ sơ nhập học từ ngày 7/8/2018đến ngày 27/8/2018.

            - Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ phụ trách việc phát Phiếu báo dự kiểm tra, việc kiểm tra chứng chỉ ngoại ngữ và lập danh sách sinh viên dự kiểm tra đến hết ngày 10/9/2018.

4.2. Thời gian kiểm tra và công bố kết quả  

            - Thời gian kiểm tra: Từ ngày 12/9/2018 đến 17/9/2018. Sinh viên dự kiểm tra có mặt tại Phòng kiểm tra (theo Phiếu báo dự kiểm tra) để thực hiện và được hướng dẫn các thủ tục và quy định có liên quan đến kỳ kiểm tra.

            - Sinh viên đang học học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh dự kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh hoặc Khoa Phát triển nông thôn vào ngày15/9/2018 và16/9/2018.

            - Sinh viên tham gia kiểm tra phải mang theo: (1) Phiếu báo dự kiểm tra; (2) Một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh (chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe).

            - Công bố kết quả kiểm tra: Sinh viên sẽ biết kết quả kiểm tra sau khi kết thúc bài kiểm tra.

4.3. Đề kiểm tra

             - Đề kiểm tra thực hiện kiểm tra các kỹ năng: Nghe hiểu, Đọc hiểu, và Viết; thời lượng làm bài là 90 phút, gồm 68 câu theo hình thức trắc nghiệm khách quan, mỗi sinh viên làm bài trên 01 máy tính riêng biệt (sinh viên đăng nhập vào hệ thống máy tính bằng tài khoản cá nhân do Trường Đại học Cần Thơ cấp; và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của cán bộ coi kiểm tra để bắt đầu làm bài).

            - Đề kiểm tra mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trường từ ngày 03/9/2018 đến ngày 10/9/2018.

4.4. Địa điểm tổ chức kiểm tra

            Kỳ kiểm tra được tổ chức tại Trung tâm Học liệu,Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông; Khoa Phát triển nông thôn, và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (dành cho sinh viên đang học học phầnGiáo dục Quốc phòng và An ninh)Trường Đại học Cần Thơ.

4.5. Mức điểm miễn cho từng học phần

Điểm

0-45

46-55

56-65

66-80

Mức xét miễn

Không miễn

Miễn học phần Anh văn căn bản 1

Miễn học phần Anh văn căn bản 1 và 2

Miễn học phần Anh văn căn bản 1, 2, và 3

            4.6. Công tác hỗ trợ cho kỳ kiểm tra tiếng Anh

            - Hội đồng Đánh giánăng lực ngoại ngữ sẽ sử dụng 260 máy tính tại Trung tâm Học liệu và 13 phòng máy tính tại Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông từ 16g45 đến 21g30 các ngày từ ngày 12/9/2018 đến 17/9/2018; riêng ngày16/9/2018 sử dụng từ 6g30 đến 21g30; 2 phòng máy tính của Khoa Phát triển nông thôn và 1 phòng máy tính của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh từ 16g45 đến 21g30 ngày 15/9/2018 và từ 6g30 đến 19g30 ngày 16/9/2018.

           - Lãnh đạo các đơn vị quan tâm, hỗ trợ cử cán bộ tham gia công tác kiểm tra theo yêu cầu;

           - Cố vấn học tập quan tâm nhắc nhở và hướng dẫn sinh viên các lớp khóa 44 tham gia kiểm tra tiếng Anh theo quy định;

           - Sinh viên các lớp khóa 44theo dõi thông tin về kỳ kiểm tra tiếng Anh và tham gia kiểm tra theo quy định của nhà trường.

            Cần biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông qua Cô Võ Thị Bích Thảo, điện thoại: 0292.3872295; email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

» Tải tập tin

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.