Skip to content
Website: Bộ Môn Giáo Dục Thể Chất . thiết kế bỡi: ...
Bạn đang ở: Home


Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa  sinh viên K41 ngành Giáo dục thể chất tại Trung tâm Học liệu

 


Kế hoạch Kiến tập Sư phạm khóa 39, năm học 2015-2016

Read more...
 

1/ Xem chi tiết (danh sách học bổng khuyến khích dự kiến đã cập nhật)
Chú ý:
Mọi điều chỉnh (nếu có): Đề nghị thực hiện trước ngày 18/08/2015 tại Phòng công tác sinh viên
 

V/v  Khám bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Trạm Y tế Trường Đại học Cần Thơ

Nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho công chức, viên chức, người lao động (CC-VC, NLĐ) và sinh viên theo Quyết định số 17/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 24/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp... Xem chi tiết
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 28

Tìm kiếm

Thăm dò ý kiến !

Bạn yêu thích môn thể thao nào nhất?
 

LỄ TỐT NGHIÊP K33

JA slide show