LỊCH HỌC CỤ THỂ: HỌC PHẦN ĐO LƯỜNG TDTT (TC111)

LỊCH HỌC CỤ THỂ: HỌC PHẦN ĐO LƯỜNG TDTT (TC111)
TS. NGUYỄN HÙNG CƯỜNG
 

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

SÁNG

 7h30 – 09h30

   

7h30 – 09h30

7h30 – 09h30

7h30 – 09h30

CHIỀU

 

 14h00 – 17h00

       

TỐI

 18h30 – 21h00

 18h30 – 21h00

18h30 – 21h00

18h30 – 21h00

18h30 – 21h00

 

 

-           Thời gian học : Từ 04/04/2016 đến 10/04/2016
-         Địa điểm học: Theo lịch thông báo (dự kiến)
-         Lịch học có thể thay đổi, sẽ có thông báo cụ thể sau
-         Mọi chi tiết liên hệ: Thầy Nguyễn Hữu Tri, Trợ lý Giáo vụ Bộ môn GDTC: (   – 0917.477.613)
-         Sinh viên có mặt trước 5 phút trước khi Giảng viên lên lớp